Funk i 4D

 FUNK I 4D – LANDET RUNT!

Vi skapar ett tvådagars arrangemang som dagtid har seminarium, föreläsningar och workshops om mänskliga rättigheter och funktionshinderpolitiska frågor som mest fokuserar på kultur och tillgänglighet. På kvällarna visas Sveriges mest tillgängliga teaterföreställning Riv Murarna och en stå upp show Funk-stand-up.

Läs mer här

Att åskådliggöra personer med funktionsnedsättnings situation, tillgänglighet och acceptans. Om allas rättighet att delta.

Riv murarna. Foto av Elin Ivemo.

Vi vill belysa att omgivningen och miljön skapar hindren. Men att ha en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning behöver inte vara så svårt och krångligt om allt bara är tillgängligt. Vi vill visa att väldigt mycket som funktionshindrar går att lösa med enkla medel.

FUNK i 4D – landet runt, ska skapa en metod som kulturutövare i stort, och allmänheten kan ta del av. Tips och förslag på hur kultur kan göras mer tillgänglig för fler. Metoden tar form under turnén och presenteras i form av en bok och en dokumentärfilm under 2018. Vi vet att det är många som är intresserade och därför är det nu viktigt att processen tar fart.

Funk i 4D

Riv Murarna är skriven av Christian Dywik och Emma Öhman, med hjälp av Frida Sollén, Otto Bååth och Karl-Fredrik Ahlmark. Regi Linnéa Grimstedt, musik Johan Seige. Foto av Elin Ivemo


« Tillbaka