Inbjudan Minnenas Teater 6-7 november i Stockholm

Nordisk kurs Minnenas Teater

Seniorteaterkommittén inom ATR inbjuder till
en nordisk kurs i ”Minnenas teater”
FÖR BLIVANDE INSTRUKTÖRER
6 – 7 november 2017 i Stockholm

Länk till anmälan

Minnenas Teater är en metodik som använder de medverkandes minnen för att skapa teater. Denna process kan stimuleras av så kallade minnesväckare som kan vara ting av olika slag, foton, texter, musik förknippade med minnet. Genom improvisationer omvandlas sedan minnena till teater. Vi riktar oss till verksamma inom amatörteatern, speciellt seniorteatern, men även till personer som i sitt yrke eller på sin fritid arbetar med äldre människor och som vill lära sig att leda grupper med metoden. Kursen vänder sig till dig som arbetar som aktivitetsansvarig inom äldreomsorg och demensvård och till dig som anordnar aktiviteter för pensionärer i olika sammanhang.

Kursledare blir Leonie Hohenthal Antin från Finland som är mycket välkänd inom ”Reminiscence theatre” (Minnenas teater).

Hon har samarbetat med Pam Schweitzer, grundaren av denna metod. Arbetet med Minnenas teater startade i England och har sedan spritt sig till drygt 20 europeiska länder. Leonie leder egna grupper i Finland, är författare i ämnet och har även doktorerat inom området.

Läs mer


« Tillbaka