Inbjudan till NEATA-festivalen 2018 i Litauen

 

Till ATRs medlemsföreningar

X OFFICIELLA NEATA FESTIVAL ”BALTIC FLIGHT” I ANYKSCHIAI, LITAUEN, 30 JULI – 5 AUGUSTI 2018

Litauens AITA/IATA-Center (LMTS) inbjuder till festival i samarbete med Litauens nationella kulturcenter och Anykschiai Kulturcenter. En amatörteatergrupp från alla NEATA-länder (Danmark, Estland, Färöarna, Finland, Lettland, Island, Norge, Sverige, Litauen) och en grupp vardera från CEC och CIFTA bjuds in.

Datum: ankomst av deltagare den 30 juli. Avfärd den 5 augusti 2018.

Plats: Anykschiai, Litauen.

Festivalens motto: Traditioner skapar framtid

Kostnader: Arrangörerna tar hand om kostnaderna för 10 deltagare i varje grupp (boende, mat, lokal transport till och från Anykščiai, biljetter till föreställningar samt fri entré till workshops och diskussioner). Resekostnader till och från Litauen, sjukförsäkring och andra kostnader ombesörjs av deltagarna själva. Föreställningslängden ska inte vara längre än 90 minuter.

Ansökan:

Svenskt Amatörteaterråd (SAR) ansvarar för uttagningen av den svenska produktionen. SAR består av ATR, Arbetarteaterförbundet och Ung Teaterscen. Ansökan skickas till: SAR c/o ATR, Mats Wenlöf, Box 1194 70129 Västerås. E-post: mats@atr.nu

Ansökan skall innehålla uppgifter om gruppen, namn på föreningen, adress, telefon och e-post. Uppgifter om produktionen: titel, dramatiker, regissör, genre, speltid, föreställningsspråk och målgrupp. Till ansökan skall bifogas en DVD eller en länk där produktionen kan ses.

Ansökan skall vara SAR tillhanda senast den 22 februari.

Inbjudan kommer sent och antagningstiden är kort men ta chansen att anmäla er om ni tycker er ha en produktion skulle passa i ett internationellt sammanhang. Det är alltid konstnärligt befruktande att möta människor från andra länder och träffas genom teaterintresset.

Med vänlig hälsning

AMATÖRTEATERNS RIKSFÖRBUND – ATR

Mats Wenlöf


« Tillbaka