Manustips & några temalistor

Bild2

Dramaturgen Isa Schöier och pedagogen Anna-Karin Waldemarson har hjälpt ATR UNG att lista några pjäsmanus i ATRs manusbibliotek som kan passa för barn- och ungdomsgrupper. De har även valt att ta med alla LÄNK-pjäserna. Åldersförslagen är subjektiva och givetvis finns det grupper i andra åldrar som pjäserna kan passa för. Pjästitlarna är klickbara direkt in i manusbiblioteket.


ATRs förlag har tillsammans med Isa Schöier och Kent Hägglund tagit fram pjäslistor på olika teman som flykt, migration och rasism.

ATR UNGs manustips för barn och unga!
Manustips. Pjäser mot rasism.
Manustips. Flykt & migration.
Folks bästa Dario Fo i urval av Isa Schöier