Förlag

ATRs förlag

ATRs Förlag arbetar med:

  • ATRs manusbibliotek med utlån av pjäsmanus
  • Uppföranderättshantering med kontraktsskrivning och avräkning till rättighetsinnehavare
  • Bok- och teatersminkförsäljning

ATRs pjäsbibliotek har cirka 6.000 pjäser och musikaler. Utöver dessa pjäser har ATR en mängd gamla folkpjäser och pjäser på originalspråk. Förlaget säljer även teaterlitteratur som kan vara intressant för våra grupper samt teatersmink.

ATRs upphovsrättssubvention

Foto från musikteaterföreställningen Törnråz@ av Adam Gardelin

Musikteaterföreställningen Törnråz@ av Adam Gardelin.
På bilden Ivar Hildeman som Vincent. Foto Mats W

På grund av ATRs försämrade ekonomi har styrelsen beslutat att sänka den upphovsrättssubvention som ges till våra medlemsföreningar när de spelar upphovsrättsskyddad dramatik.  Subventionen 2016 var 50 % av uppförandekostnaden, dock maximalt 2 000 kronor per produktion. Från den 1 juli blir subventionen 50 % av uppförandekostnaden, dock maximalt 1 000 kronor per produktion. Dessutom kommer subventionen sättas i förhållande till storlek på föreningen. Den sammanlagda subventionen per år kommer att ha ett tak som inte överstiger den medlemsavgift som föreningen betalar in till ATR per år. Vi beklagar förändringen men bidraget från Kulturråd har inte skrivits upp på länge och har blivit alltmer urholkat.

Exempel som finns på hemsidan:

Föreningen X, som har tre medlemmar, betalar ATRs lägsta medlemsavgift 400 kr. De spelar en upphovsskyddad pjäs som totalt kostar 3000 kr plus 6 % moms. Föreningen X betalar 3 000 kr – 400 kr i subvention = 2 600 kr plus moms.

Föreningen Y, som har 20 medlemmar, med en total medlemsavgift på 1775 kr. De spelar en upphovsskyddad pjäs som totalt kostar 3 000 kr plus 6 % moms. Föreningen Y betalar 3 000 kr – 1 000 kr i subvention = 2 000 kr plus moms. Dessutom gör de under året ytterligare en produktion som totalt kostar 8 000 kr plus 6 % moms. Föreningen Y betalar 8 000 kr – 775 kr i subvention = 7 225 kr plus moms.

Föreningen Z, som har 50 medlemmar, med en total medlemsavgift på 3 250 kr. De spelar en upphovsskyddad pjäs som totalt kostar 3000 kr plus 6 % moms. Föreningen Z betalar 3 000 kr – 1 000 kr i subvention = 2 000 kr plus moms. Dessutom gör de under året ytterligare en produktion som totalt kostar 10 000 kr plus 6 % moms. Föreningen Z betalar 10 000 kr – 1 000 kr i subvention = 9 000 kr plus moms.