Medlemsrapportering

Medlemssystemet blir en förmån

 

Hej!

Sommaren 2017 tvingades ATR byta medlemssystem och i samband med bytet blev det då tydligt att flera av förbundets föreningar inte använder systemet regelbundet och att uppgifterna i det är felaktiga.

Det har tidigare varit ett krav från ATR att föreningarna måste registrera sina medlemmar i systemet för att få vara medlem i ATR.

På kongressen i Södertälje 2018 tog man beslut om att ta bort kravet och göra medlemssystemet till en förmån, bilaga.

 

Ny rutin

För att förbundet ska kunna få in medlemsavgifter från föreningarna måste vi få in en medlemsrapport 2 gånger per år. Blanketten finns med i detta utskick.

Ni som alltså INTE har registrerat era medlemmar i ArcMember och som inte vill göra det måste skicka in bifogad blankett senast 15 juni 2018.

Det går också att redovisa uppgifterna via ett formulär på hemsidan. Du hittar det under rubriken Medlem.

Ni som har registrerat era medlemmar och vill fortsätta administrera i systemet behöver inte göra något. Det rullar på som vanligt.

 

Frågor?

Har ni frågor kring den nya rutinen hör av er till mig, medlem@atr.nu