Senior

Äldreteater, pensionärsteater, seniorteater…

Seniorerna i teatergruppen Leva Loppan träffas på Östersunds Teaterverkstad för att göra olika teaterövningar. Foto Martin Machnow

Bildspel från Seniorteaterforumet i maj. Kjell Elenius har gjort ett bildspel som man kan se här
eller genom att klicka på bilden nedan.

Seniorteatergruppen Teater Trots från Lund

Teater Trots på Seniorteaterforum på
Sundsgårdens folkhögskola 26-28 maj 2017.
Foto Kjell Elenius.

Seniorteaterkommitténs uppgift är att främja god scenkonst för äldre teateramatörer.Vi vill ta tillvara äldres erfarenheter och vi vill verka för seniorers möjligheter till fortsatt utveckling.

Kommittén ska:

  • Uppmärksamma behovet av utbildningsinsatser för seniorer inom ATR
  • Ordna en nationell mötesplats (festival eller forum) vart annat eller vart tredje år
  • Delta i nordiskt och internationellt samarbete
  • Följa utvecklingen när det gäller tillgänglighet till teater för äldre

Kommittén består för närvarande av:

Margita Lundman, ordförande (Stockholm)

Karin Florin (Helsingborg)

Knut Svartz (Boden)

Kjell Sköld (Stockholm)

 

Läs mer om seniorteaterverksamhetens milstolpar i ATR.
Milstolpar ATR Seniorteater 2017

 

”Recent Senior Theatre Activities in Sweden – English Summary”
Läs det föredrag som Margita Lundman höll på en konferens i Paderborn, Tyskland i juni 2016. Konferensen avhandlade bland annat seniorteater och kultur för personer med demens.Senior Theatre Activities in Sweden June 2016On Reminiscence Theatre
By Knut Svartz, ATR Sweden Nordic Meeting on Senior Theatre, Stockholm, February 8, 2017
On Reminiscence Theatre_2017

Minnenas teater_inbjudan nordisk kurs 2017