Seniorteater

 

Äldreteater, pensionärsteater, seniorteater…

  • ATR deltar för närvarande i två nordiska samarbetsprojekt om seniorteater. Det ena handlar om att genomföra utbildningsaktiviteter och nya tillämpningar av Minnenas teater. Projektet leds av ATR i Sverige och har partners från Danmark och Norge.
  • Det andra projektet syftar till att bygga upp en digital plattform för seniorteater i Norden. Det leds av den danska organisationen DATS.

Båda projekten har erhållit ekonomiskt stöd ur Nordisk kulturfond.
De genomförs under tiden 2017-2019.

Seniorerna i teatergruppen Leva Loppan träffas på Östersunds Teaterverkstad för att göra olika teaterövningar. Foto Martin Machnow

Bildspel från Seniorteaterforumet i maj.
Kjell Elenius har gjort ett bildspel som man kan se här
eller genom att klicka på bilden nedan.

Seniorteatergruppen Teater Trots från Lund

Teater Trots på Seniorteaterforum på
Sundsgårdens folkhögskola 26-28 maj 2017.
Foto Kjell Elenius.

 

 

 

 

 

 

Seniorteaterkommitténs uppgift är att främja god scenkonst för äldre teateramatörer. Vi vill ta tillvara äldres erfarenheter och vi vill verka för seniorers möjligheter till fortsatt utveckling. Kommittén ska:

  • Uppmärksamma behovet av utbildningsinsatser för seniorer inom ATR
  • Ordna en nationell mötesplats (festival eller forum) vart annat eller vart tredje år
  • Delta i nordiskt och internationellt samarbete
  • Följa utvecklingen när det gäller tillgänglighet till teater för äldre

Kommittén består för närvarande av:

Margita Lundman, ordförande (Stockholm)
Marianne Lindgren, (Risögrund)
Karin Florin (Helsingborg)
Kjell Sköld (Stockholm)

En tillgänglig amatörteater

Tillgänglig scenkonst, FRIAs råd november 2017

Läs mer om seniorteaterverksamhetens milstolpar i ATR:

Milstolpar ATR Seniorteater uppdaterad 2018

 

”Recent Senior Theatre Activities in Sweden – English Summary”.
Läs det föredrag som Margita Lundman höll på en konferens i Paderborn, Tyskland i juni 2016. Konferensen avhandlade bland annat seniorteater och kultur för personer med demens.

Senior Theatre Activities in Sweden June 2016

 

On Reminiscence Theatre. By Knut Svartz, ATR Sweden. Nordic Meeting on Senior Theatre, Stockholm, February 8, 2017.

On Reminiscence Theatre_2017