Läs ledaren

 

Einar Bergvin var ATRs förste
förbundssekreterare. Foto ATRs arkiv

Teaterforum 1|2, 2018

Nu blickar vi framåt!
…möt våren i Södertälje

 

När jag skriver det här ligger fortfarande snön meterdjup utanför köksfönstret,
men när vi träffas i maj kommer förhoppningsvis våren ha kommit till Södertälje.
De flesta av mina minnen från ATRs kongresser är sammankopplade med ett härligt
vårväder, precis så härligt som vi hade det för två år sedan i Västerås.
Mycket har hänt på de två åren och jag kan inte direkt säga att jag fick någon smekmånad
som ny förbundsordförande. Redan första mötet efter kongressen tvingades
vi, på grund av vår ekonomiska situation, ta beslut på en hel del sparåtgärder.
Den åtgärd jag har fått mest återkoppling kring har gällt utgivningen av Teaterforum,
och det hoppas jag att jag får tillfälle att prata mer om på kongressen. Men
också till exempel minskade subventioner på uppföranderätter, färre träffar med
styrelsen och en omorganisation på kansliet. Som ni sen kommer att kunna se i
den ekonomiska rapporten har alla åtgärder vi gjort gett resultat, vi är inte tillbaka
till ett positivt kapital men vi har vänt den negativa trenden.
På kansliet har det skett förändringar, och kommer så göra under 2018 också. Förutom
att Mats Wenlöf och Nitja Ekholm fått lite nya arbetsuppgifter har Per Lithammer
lämnat oss och Anders Stark tillkommit. Anders är ny förlagsadministratör
och Mats har tagit över en del av Pers arbetsuppgifter. I samband med att Lena
går i pension under 2018 kommer vi att behöva göra lite ytterligare förändringar,
hur är ännu inte riktigt klart men jag är övertygad att vi går stärkt genom varje ny
omorganisation.

Förändringarna på kansliet och ekonomiska bekymmer har tagit stor del av min
tid som ordförande i anspråk men jag har också haft lite tid att lägga på det som jag
tycker är en förbundsordförandes viktigaste uppgift, politiken. Jag har under åren
varit aktiv i en grupp som jobbat med att samla kulturorganisationer till ett starkt
riksförbund med riksidrottsförbundet som någon typ av inspiration. Arbetet i den
gruppen har varit mycket fram och tillbaka. Det är många viljor att tillmötesgå och
alla organisationer har helt olika förutsättningar men jag tror vi är överens om att
någon form av rikskulturförbund hade varit bra både för oss och för kulturen i stort
i Sverige.

Nu blickar vi framåt, först ska vi ha en kongress där jag ser fram emot många givande samtal,
sen ska vi fortsätta stärka ATR. Min målsättning är ATR ska vara det självklara
valet för alla som sysslar med ideell teater!

 

 

ATRs ordförande, Thomas Dahlberg