Läs ledaren

 

Frankrikes bidrag på IATAs festival Mondial du Theatre

Omslag: The Black Head, en Commedia déll Arte föreställning var Frankrikes bidrag på IATAs festival Mondial du Theatre 2017 i Monaco. Foto Mats Wenlöf.

Teaterforum 4, 2017

Satsa på gräsrötterna!

Jag läser regeringens budgetproposition och fokuserar då särskilt på kulturdelen. En höjning med 745 miljoner kronor. Det är en extremt stor påse pengar och det finns såklart många hål att stoppa de pengarna i. Kulturen är ett så oerhört brett spektra – i regeringens kulturbudget går det pengar till bibliotek, hållbart gestaltade livsmiljöer, släktforskning och kulturmiljövård. Det finns dock tyvärr ingen post som innebär att den ideella kulturen generellt eller amatörteatern specifikt ska få mer I bidrag. Och det är lite symptomatiskt med hur jag upplever att politiken på kulturområdet diskuteras. Där finns det två stora grupper som man pratar om, dels det professionella utövandet med institutioner, fria grupper och andra konstnärer samt dels publiken, de ska tillgodogöra sig till kulturen som den första gruppen skapar.

I sig ingen konstig uppdelning, men det som då faller mellan stolarna är alla de som inte är proffs men som vill utöva kultur på sina villkor. Alla glada amatörer i våra föreningar och alla andra ideella kulturutövare som på sin fritid bidrar till inte bara sitt eget välbefinnande utan till hela samhället. Det är där som politiken skulle börjat, satsa på gräsrötterna och det kommer i sin tur att ge positiva effekter både för de som bara vill konsumera kultur som publik som för de professionella utövarna. Sen är det klart att proffsen måste få sin del av kakan också, men det är fel att bara fokusera på dem.

Istället får vi inom amatörteatern liksom våra vänner i andra liknande organisationer och situationer hoppas på någon typ av ”trickle-down”-ekonomi. Det vill säga att satsningar på andra kulturområden kommer att leda till att våra bidrag också ökar eller att det i alla fall finns nya typer av projekt som vi kan försöka att anpassa vår verksamhet efter så att vi kan överleva I några år till. Men det är i formen av konstgjord andning, projekt är bra som ett komplement till den befintliga verksamheten men för att ha kunna utvecklas krävs det en stabil grund och där är verksamhetsbidrag avgörande.

Till sist vill jag be lite om ursäkt för dålig kommunikation från vår sida. Teaterforum, den tidningen du läser just nu, har tidigare getts ut till alla medlemmar i ATR samt till några fler. Under året har vi dock bantat upplagan och den ges nu enbart ut till föreningar och enskilda prenumeranter, det har varit en nödvändig förändring för att klara förbundets ekonomi under året. I regeringens budget finns ett ökat anslag till kulturtidskrifter, kanske kan vi lyckas få ett bidrag därifrån och på så vis rädda Teaterforum men jag ser det som en nödvändighet att vi diskuterar vår medlemstidning på kongressen nästa år, det är och ska vara en viktig kanal av information till våra medlemmar.

thomas
ATRs ordförande, Thomas Dahlberg