IATA-festival 2019

Bild från en Italiensk föreställning som deltog på IATA-festivalen i Monaco 2014. Foto: Mats Wenlöf

Inbjudan till AITA/ IATA Internationell Amatörteaterfestival i Kanada

Är ni en grupp som är anslutna till ATR och vill spela er föreställning på en internationell festival? Då är detta något för er!

International Amateur Theatre Association, AITA/ IATA bjuder nu in alla sin medlemmar till stor festival där totalt tolv grupper från hela världen kommer att få chans att visa upp sina föreställningar.

Datum: 26 augusti – 1 september 2019
Plats: Saint John, New Brunswick, Kanada
Festivalens tema: Mångfald (Diversity)
Åldersgräns: Grupper med unga vuxna kommer att prioriteras, men alla grupper är välkomna att söka till festivalen, så länge man har uppnått åldersgränsen som är 19 år.
Kostnader: Arrangörerna tar hand om kostnaderna för maximal åtta (8) deltagare i varje grupp (boende, mat, biljetter till föreställningar samt fri entré till workshops och diskussioner). Självklart kan grupperna vara större men då ombesörjs uppehälle och boende av gruppen själv. Resekostnader till och från Kanada, sjukförsäkring och andra kostnader ombesörjs av deltagarna själva.

Hur ansöker ni?

Svenskt Amatörteaterråd (SAR) är de som ansvarar för uttagningen av den svenska produktionen, som kommer att vara ett av de alternativ som antagningskommittén tittar på. SAR består av ATR, Arbetarteaterförbundet och Ung Teaterscen.

Ansökan skickas till:
SAR
c/o ATR, Mats Wenlöf
Box 1194
70129 Västerås
E-post: mats@atr.nu

Ansökan skall innehålla följande uppgifter:

 • Namn på föreningen
 • Namn på kontaktperson
 • Adress
 • Telefon
 • E-post
 • Titel på verket
 • Dramatiker
 • Regissör
 • Speltid (OBS! Föreställningslängden får inte vara längre än 60 minuter)
 • Lista på deltagare och roller
 • Detaljerad tekniskt schema
 • Tio (10) olika fotografier från pjäsen
 • Föreställningsspråk

Till ansökan skall bifogas en DVD eller en länk där produktionen kan ses. Ni ska även skicka in manus till pjäsen alternativt en beskrivning av scenariot, om det är en icke-textbaserad pjäs. Dessa texter ska lämnas in på franska, engelska eller spanska – om möjligt på alla tre språken. Utöver detta så ska ett synopsis av verket, på max 250 ord, skickas med på engelska, franska och spanska.

Ansökan skall vara SAR tillhanda senast den 24 oktober!

SAR kan bestämma att skicka fler ansökningar till antagningskommittén om det finns fler grupper i Sverige som uppfyller de kvalitativa och konstnärliga kraven. Inbjudan kommer sent och antagningstiden är kort men ta chansen att anmäla er om ni tycker er ha en produktion skulle passa i ett internationellt sammanhang. Det är alltid konstnärligt berikande att möta människor från andra länder och träffas genom teaterintresset.

Antagningskommittén träffas i Saint John i mitten av november och de utvalda grupperna kommer annonseras senast den 10 december 2018.

Samtidigt som IATA-festivalen äger rum, så kommer även AITA/ IATAs årliga kongress att gå av stapeln.


« Tillbaka