Medlemsrekrytering 2019

Hösten 2019 har ATR fått pengar från Svante Bergströms Teaterstiftelse för att locka nya medlemmar till ATR samt att försöka kartlägga föreningar och grupper i Sverige som håller på med amatörteater . Vi vill med projektpengarna göra ATR mer känt för dessa grupper/föreningar och vi vill att ATR ska vara det självklara medlemsvalet!

Bakgrund

ATR har haft ett stabilt medlemsantal de senaste åren med ca. 250 föreningar motsvarande 10 000 aktiva medlemmar. Men vi vill växa och bli fler. Målet är att utveckla den ideella teatern till den kraft den verkligen är – det egna skapandet som kulturens grundbult i ett demokratiskt och mångfasetterat samhälle.

Medlemmarna är den viktigaste resurs vi har, det är de som äger och driver organisationen. Därför räcker det inte med en värvningskampanj utan medlemsperspektivet måste genomsyra allt organisationen gör, på alla nivåer.

Vi vill få fler medlemmar att ansluta sig till ATR och få fler att spela amatörteater. Då stärker vi den ideella teatern i Sverige och stärker vår organisation.

Medlemsmobilisering kommer innehålla hur vi på bästa sätt kan rekrytera och ta emot nya medlemmar bland nyanlända, underprivilegierade grupper, personer med funktionsnedsättning, med fler människor som kanske är intresserad av teater men som inte har möjlighet och kunskap att söka sig till amatörteaterrörelsen.

Vi vill stimulera föreningsbildande, organisering, medlemsrekrytering för att nå fler människor.

Mål

  • Att få fler verksamma föreningar och distrikt.
  • Att få fler aktiva medlemmar
  • Att göra ATR mer känt för föreningar i Sverige.

Anställda i projektet

För att arbeta med detta projekt har ATR anställt två personer:

Samar Jabri, projektledare: samar@atr.nu
Stina Elg, föreningskonsulent: stina@atr.nu

– I ATR spelar alla roll – alla har rätt att vara sig själva. Det är något jag vill bidra till att lyfta fram, säger Stina Elg.
Sedan juli 2019 har en kartläggning av ATRs tjänster och förmåner i förhållande till teaterföreningars behov påbörjats.
Kartläggningen inkluderar bland annat enkätfrågor som kommer att ställas till 20 medlemsföreningar och en framtagning av en kontaktlista på cirka 400 föreningar som idag inte tar del av ATRs tjänster. Kartläggningen beräknas vara färdig i slutet av september och resultatet av undersökningen kommer att användas som underlag för vidare arbete inom kommunikationssatsningen.
– De tillfälliga insatserna ska ha en långsiktig hållbarhet för ATR. Det arbete som tas fram under hösten ska dokumenteras och tas över av kansliets medarbetare för fortsatt utveckling våren 2020, betonar Samar Jabri.

Vi är tacksamma att ha fått beviljat bidrag från Svante Bergströms stiftelse


« Tillbaka