Inbjudan till världsfestival i Monaco

Vart fjärde år sedan 1957, arrangeras festivalen i Monaco.

Vart fjärde år sedan 1957, arrangeras festivalen i Monaco.

Mondial du Theatre 18-27 augusti 2021

– Vill du och din teatergrupp resa till Monaco nästa sommar?

Mondial du Théâtre är en officiell AITA/IATA-festival som hålls i Monaco vart fjärde år.

Om svaret är ja, uppmanar Svenskt Amatörteaterråd (SAR) grupper anslutna till ATF, ATR och Ung Teaterscen att anmäla en föreställning till festivalen som genomförs den 18-27 augusti 2021.

Pjäsen får vara max 60 minuter i speltid. Arrangörerna uppmuntrar kulturell variation, sceniska och dramatiska uttryck. Eftersom publiken är internationell, är ett gott råd att satsa på ett visuellt framförande.

Anmälan till till SAR senast 30 augusti 2020!

Skicka in din anmälan tillsammans med en kort beskrivning av föreställningen och gruppen samt en filminspelning till:

SAR c/o ATR, Box 1194, 721 29 Västerås. 

Frågor? Skriv till mats@atr.nu

Mer info om festivalen här


« Tillbaka