Vill du kandidera till ATRs styrelse?

Vad gör styrelsen?

Styrelsen i ATR är företrädesvis en strategiskt arbetande styrelse som verkar för det syfte som är fastställt i stadgarna och den verksamhetsplan som kongressen bestämmer. Enligt styrelsens arbetsordning har den minst fyra ordinarie sammanträden årligen där styrelsen träffas fysiskt. Arbetet är svårt att tidsbestämma men tar cirka tio timmar i månaden i snitt.

Utöver de fysiska mötena har styrelsen telefonmöten – 2019 hade styrelsen två telefonmöten. Styrelsemötena äger rum helger och telefonmötena vardagar på kvällstid, beroende på vad som passar styrelseledamöterna.

Styrelseledamöter ersätts för resor och uppehälle i samband med styrelsemöte. Ordförande arvoderas med ett basbelopp per år. Att vara en del av ATRs styrelse är ett viktigt och intressant uppdrag där du företräder amatörteaterrörelsen och får främja det fria skapandet och den ideella teatern i Sverige. Mandatperioden är två år.

Hur kandiderar jag?

Inför ATRs kongress 2020 har valberedningen en digitaliserad kandideringsprocess. Du som är intresserad av att kandidera till ett förtroendeuppdrag inom ATR gör så genom att fylla i formuläret.

Formulär: Kandidera till ATR-styrelsen

Vill du nominera någon annan? Be personen att fylla i formuläret! Eller mejla namn, det uppdrag du har i åtanke och personens e-postadress till valberedningen

Det är valberedningens uppgift att lämna ett förslag till kongressen på styrelse och revisorer, men det är kongressen som beslutar vilka personer de vill välja till uppdragen. Alla som kandiderar kommer att i text presenteras för ATRs kongress oavsett om de ingår i valberedningens förslag eller ej. Texten baseras på kandidaturen i formuläret. De som drar tillbaka sin kandidatur kommer inte att presenteras för ATRs kongress. Valberedningen har inte i uppgift att föreslå ny valberedning. Kandidaturerna till valberedning kommer att presenteras för kongressen i sin helhet.

Vid frågor, tveka inte att höra av dig till ATRs valberedning. Den består av:

Charly Wassberg Borbos, Stockholm (sammankallande); Linn Bergh, Sala; Magnus Draheim, Östersund; Ingvar Rimshult, Helsingborg; Marianne Lindgren, Kalix.

Du når oss på valberedningen@atr.nu

 


« Tillbaka