april 2020

ATR-festival och kongress 2020

Publicerat: 29 april, 2020
ATR-festivalen ATR har beslutat att flytta fram ATR-festivalen på grund av den rådande pandemisituationen. Planeringsarbetet för en festival i Västerå...

Läs mer

Nya pjäser i manusbiblioteket

Publicerat: 17 april, 2020
Läs listan med nya pjäser som förts in i ATRs manusbibliotek. Direkt från listan kan du klicka dig fram till rätt manus i biblioteket. Låna sedan hem ...

Läs mer

Svara på enkäten kring Covid-19

Publicerat: 7 april, 2020
Nu tvingas de flesta flytta fram, eller lägga ner teaterproduktioner på grund av spridningen av coronaviruset. ATR förstår att många föreningar påverk...

Läs mer

Läs Teaterforum nr 2/2020

Publicerat: 1 april, 2020
Kulturtidskriften Teaterforum skickas ut till ATRs medlemsföreningar, de med serviceavtal samt enskilda medlemmar. I Teaterforum nr 2/2020 kan du blan...

Läs mer