ATR-festival och kongress 2020

ATR-festivalen

ATR har beslutat att flytta fram ATR-festivalen på grund av den rådande pandemisituationen. Planeringsarbetet för en festival i Västerås i hösten 2020 har satts igång och det blir en lite förenklad version av ATR-festivalen i år. Det blir ett tajt program men lite mycket inspiration och möten. 23-25 oktober 2020 kommer festivalen att ske i Västerås. Festivalen kommer att hålla till på Växhuset i Västerås. Mer info kommer!

ATR-kongressen 2020

Kongressen genomfördes för första gången på distans och vi träffades via de digitala verktygen Zoom och VoteIT. Totalt var 60 deltagare anmälda: ombud, förbundsstyrelse, observatörer och personal.

Styrelsen består efter kongressen av Thomas Dahlberg, ordförande. Ledamöter är Lotta Thörnquist, Simon Almjung, Ellen Vestermark, Anna-Karin Waldemarson, Pelle Wistén, Emy Stahl, Stefan Lillieberg och Torben Sundqvist. Ny revisor är Karin Westerberg. Valberedning nästa mandatperiod är Charly Wassberg Borbos, Ingvar Rimshult, Christina Gutiérrez Malmbom och Rod Cansby. Läs mer om dem här!

Motion: en motion hade inkommit om att ATR ska söka pengar för att göra en samlad övningsbank med teater- och dramaövningar som är till för medlemmarna och som man kan nå via internet. Motionen var inlämnad av deltagarna på den Digitala ledarutbildningen. Motionen bifölls.

Ett uttalande om ATRs situation på grund av minskade bidrag från staten antogs och har publicerats på våra sociala medier.

Extra kongress i höst

Styrelsen hade förberett några propositioner till kongressen, men anser att dessa ska behandlas vid en extra kongress i höst där vi kan träffas i verkliga livet i Västerås. I skrivandets stund är inte datum för denna extra kongress klart. Vi återkommer så snabbt som möjligt när vi vet mer detaljer.

Frågor om den uppkomna situationen kan ställas till ATRs kansli
Mats Wenlöf, mats@atr.nu 021-470 41 61
Nitja Tapper, nitja@atr.nu 021-470 41 63


« Tillbaka