Liten rapport från ATRs kongress 2020

Kongressen genomfördes för första gången på distans och vi träffades via de digitala verktygen Zoom och VoteIT. Totalt var 60 deltagare anmälda: ombud, förbundsstyrelse, observatörer och personal.

Styrelsen består efter kongressen av:

Ordförande – Thomas Dahlberg

Ledamöter – Lotta Thörnquist, Simon Almjung, Ellen Vestermark, Anna-Karin Waldemarson, Pelle Wistén, Emy Stahl, Stefan Lillieberg och Torben Sundqvist.

Ny revisor är Karin Westerberg.

Valberedning nästa mandatperiod är Charly Wassberg Borbos, Ingvar Rimshult, Christina Gutiérrez Malmbom och Rod Cansby.

Motion: en motion hade inkommit om att ATR ska söka pengar för att göra en samlad övningsbank med teater- och dramaövningar som är till för medlemmarna och som man kan nå via internet. Motionen var inlämnad av deltagarna på den Digitala ledarutbildningen. Motionen bifölls.

Ett uttalande om ATRs situation på grund av minskade bidrag från staten antogs och kommer snart publiceras!


« Tillbaka