Demokrati & scenkonst

Välkommen på kurshelg!

Här kommer nu programmet till den digitala versionen av Demokrati och Scenkonst. Programmet är inte helt spikat men nästan.

Söndagen den 6 december 2020 kl 13.00-17.00 via Zoom.

13.00 – ATR hälsar välkommen och pratar lite om bakgrunden till kurshelgen och projekt Parabas

13.15 – Folkteatern berättar om Drömmar och Demokrati

13.45 – PAUS

14.00 – Eva Dällerud pratar om ”Mamma, jag och Förintelsen”

14.45 – PAUS

15.00 – Folkteatern leder diskussionssamtalet ”Demokrati i praktiken”

15.45 – PAUS

16.00 – Fredrik pratar om Devicing

16.45 – ATR avslutar

Länken skickas samma vecka. Anmäl dig till medlem@atr.nu senast 30 november!

 

 

Ingefära och demokrati

Den här workshopen erbjuder en introduktion till begreppet devicing, dess bakgrund samt i att praktiskt arbeta med devicing-metoder. Vi kommer ett lägga fokus på att hitta ett associativt tanke- sätt, kollektiva arbetsmetoder i grupp och att dekonstruera givna regler för skapande för att på så sätt nå en sammansvetsad och kreativ gruppdynamik.

-Vi arbetar med överskott på material utifrån ett tema, bok, artikel, en dröm, en tanke, en färg eller ett klädesplagg eller alla samtidigt men utan att värdera materialet. En monolog har lika mycket värde som en peruk eller en stol, ett scenrum är lika ”bra” som en toalett.
-Vi genererar idéer, material innehåll. Vad är en idé? Hur liten/stor måste den vara för satt räknas?
-Vi undersöker ”regler”/scores, deras konstruktion och funktion. Vi konstruerar regler, vi rensar, vi väljer och ordnar.
-Vi arbetar med förmågan att undvika att fråga oss själva vad det material/idéer vi arbetar med bety- der. Målet bör snarare vara lära sig se var material/idéer skapar spänningar mellan sig och hur de kan skapa en summa som är större än delarna.

Workshopen är ett urval av de tankar, metoder och arbetssätt Fredrik Lundqvist arbetar med i pro- duktion av scenkonst på 4:e teatern i Västerås dit han tagit med sig en idévärld och metoder från sina år av arbete med improviserad scenkonst, med Suzanne Osten, och med de ultra-teatrala, maxima- listiska, genreblandande uttrycken han började utforska på Unga Tur.

Fredrik Lundkvist är teaterchef, regissör och konstnärlig ledare på 4:e teatern i Västerås där han bland annat har regisserat föreställningarna Ågust och hans vänner, Alla mot alla, Hemska akademien och Det farligaste som finns. Han gick ut Skådespelarprogrammet på Stockholms Dramatiska Högskola 2011 och har en bakgrund som skådespelare på både teater, TV och film. Han har även arbetat som pedagog i grundskola, gymnasium samt på högskolenivå.

”Som regissör är jag enormt intresserad av kollektivt idéskapande. Generellt tycker jag alltid att tio idéer är intressantare än en, som utgångspunkt, och mycket av mitt regimässiga konstnärskap har handlat om att utarbeta en metod för kollektiva konstnärliga processer, både i arbetet kring en skriven pjäs och också i mer devisingbetonade kontexter. I runda slängar har jag ett 30-tal produktioner bakom mig som regissör…”

 

Demokrati i praktiken!

Under 2018 genomförde Folkteatern Gävleborg projektet Drömmar och Demokrati, en turnerande festival av samtal, konst- och teaterhändelser som anpassade sig efter sin plats. Ambitionen var att tillsammans med publiken närmare möta, diskutera och fantisera kring demokratins och drömmar- nas gränser och gränslöshet. Med avstamp i detta projekt förs ett samtal kring olika ingångar i att arbeta med demokrati genom konst och kultur samt hur publiken kan involveras mera.

Hur jobbar vi demokratiskt i våra teatergrupper?

Folkteatern Gävleborg finns med som bollplank under ett pass då vi diskuterar demokrati i den konstnärliga processen som varje teatergrupp går igenom vid varje projekt. Hur väljer vi gemensamt material att arbeta med? Hur ser vi till att alla kommer till tals under hela processen? Vilka hinder kan en demokratisk konstnärlig process stöta på, och vad har vi för verktyg att möta upp med?

Och mycket mer! Välkommen!


« Tillbaka