ATR skriver under deklaration!

Alla organisationer som undertecknar den ska åta sig att på olika sätt bidra till att målen i deklarationen uppfylls genom sina åtaganden.

”Deklarationen är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationell samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin.”

Läs mer på: https://vardemokrati.se/


« Tillbaka