Fördelning av bidrag från Kulturrådet till ATRs föreningar januari 2021.

Till medlemsföreningar i Amatörteaterns Riksförbund, ATR.

Fördelning av bidrag från Kulturrådet till ATRs föreningar januari 2021.

Hej!

Inledning

ATR har av Kulturrådet den 10 december 2020 beviljats projektbidrag till främjande insatser med anledning av spridningen av sjukdomen Covid-19.

Kulturrådets syfte med detta stöd är att lindra den akuta ekonomiska krisen med anledning av pandemin, att stimulera till återhämtning och säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet.

ATR utlyser därför ett särskilt produktionsbidrag till sina föreningar.

Under 2020 har Kulturrådet stöttat mängder av kulturorganisationer för inställda eller uppskjutna produktioner. Ett av kriterierna har varit att mottagaren av bidraget bedrivit verksamhet av professionell art, till exempel fria teatergrupper som fått ställa in sin verksamhet. Kulturrådet har dock tolkat uppdraget ganska brett och därför har flera ATR-föreningar kunnat få bidrag. Detta på grund av att de till exempel haft en professionell regissör anställd i samband med en planerad uppsättning som fått ställas in.

Men majoriteten av ATRs föreningar bedriver sin verksamhet helt på ideell grund och har dels fått avslag när de sökt Kulturrådsstöd, dels inte gjort ansträngningen att söka pengar från Kulturrådet eftersom de uppfattat att stödet inte är riktat till dem.

ATR vill med detta bidrag stötta de föreningar som har drabbats av pandemin på grund av extra kostnader för lokaler, materialhyror, uppföranderätter, fasta kostnader eller liknande.

Bidraget från oss och Kulturrådet kommer säkerligen inte vara tillräcklig för hela organisationen men kommer att kunna mildra situationen för föreningar som har drabbats extra hårt.

Riktlinjer

  • För att vara berättigad till stöd ska föreningen vara en juridisk person med organisationsnummer och medlem i Amatörteaterns Riksförbund 2020.
  • Stödet ska rikta sig till föreningar som har haft ekonomiska förluster på grund av pandemin från den 1 mars 2020 till och med 31 december 2020.
  • Organisationen ska under 2020 haft årsmöte, utsett styrelse och firmatecknare.

Totalt belopp att fördela: 700 000 kr.

Maxsumma att söka: 50 000 kr

Bidraget kommer att beräknas utifrån behovet och den totala summan som finns att fördela.

ATR kommer att prioritera stöd till föreningar som inte har fått bidrag från Kulturrådet tidigare under pandemin.

Tider att hålla reda på

Utlysning av krisstöd 18 januari

Sista dag att söka krisstöd 14 februari

Behandling och beslut om ansökningar 15 februari – 19 februari

Utbetalning av krisstöd 23 februari.

Välkommen med er ansökan.

Ansök här!

Om du har svårigheter att öppna formuläret, kontakta nitja@atr.nu.

Frågor om stödet kan besvaras av Mats Wenlöf, 021-470 41 61, mats@atr.nu och Nitja Tapper, 021-470 41 63 nitja@atr.nu  på ATRs kansli.


« Tillbaka