Krisstöd till amatörteatern

Pressmeddelande från Amatörteaterns Riksförbund!
 
Krisstöd till amatörteatern
 
Amatörteaterns Riksförbund, ATR har betalat ut krisstöd till amatörteaterföreningar i hela landet. Krisstödet har möjliggjorts genom statsbidrag från Statens kulturråd och har medgivits med anledning av den pågående pandemin. ATR fick stödet för att vi bedriver amatörkulturell verksamhet och bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse.
 
ATR beslöt att utlysa ett särskilt produktionsbidrag till föreningar som drabbats hårt av pandemin och inte kunnat få några bidrag från annat håll. Detta arbete är nu avslutat och totalt har 700 077 kr betalats ut till amatörteaterföreningar i Sverige. Totalt inkom 47 ansökningar från olika föreningar.
 
Besluten har fattats av en arbetsgrupp utsedd av ATR:s styrelse och tillsammans med ATR:s kansli har arbetet med ansökningar, beredning, kompletteringar och beslut tagits under februari månad.
 
Arbetsgruppen bestämde att i första hand prioritera föreningar som riskerar att hamna på obestånd, att i andra hand prioritera föreningar som drabbats av stora underskott under 2020 och att fördela pengar till så många av de sökande som möjligt. Arbetsgruppen beslöt att inte prioritera föreningar som redan fått bidrag direkt från Kulturrådet under 2020.
 
ATR hade 700 000 kr att fördela men behovet bland föreningarna är mångdubbelt större och utdelningen av dessa pengar får ses som en del av den hjälp som ges till kultur och föreningsliv just nu. Stödet från stat, kommun och riksorganisationer kommer vara viktigt men vi måste gemensamt återbygga kultursektorn. Där är alla viktiga, både den lokala föreningen, de enskilde medlemmen och framför allt publiken.
 

« Tillbaka