september 2021

Läs senaste numret av Teaterforum!

Publicerat: 29 september, 2021
Nu har det senaste numret av Teaterforum skickats ut till alla våra föreningar, de med serviceavtal samt enskilda medlemmar. Vi publicerar även tidnin...

Läs mer

Digitala manuslån!

Publicerat: 22 september, 2021
Som en del av återuppstarts-bidraget som ATR fått av Kulturrådet vill vi uppmuntra er föreningar att läsa mer manus – som inspiration för kommande pro...

Läs mer
Som en del av det återuppstarts-bidrag som ATR fått av Kulturrådet kommer här fler möjligheter att söka och få krisstödspengar för ATRs medlemmar! 1. ...

Läs mer

Sök höstens krisstöd från Kulturrådet!

Publicerat: 17 september, 2021
Till ATRs medlemmar, Sök höstens krisstöd från Kulturrådet Höstens utlysning av krisstöd har öppnat den 13 september med stängningsdatum den 5 oktober...

Läs mer