Sök höstens krisstöd från Kulturrådet!

Till ATRs medlemmar,

Sök höstens krisstöd från Kulturrådet

Höstens utlysning av krisstöd har öppnat den 13 september med stängningsdatum den 5 oktober 2021 vad gäller scenkonst. Kulturrådet har fått uppdrag av regeringen att fördela ett nytt krisstöd under hösten. Ansökningsperioden kommer liksom i våras vara relativt kort.

• Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: scenkonst https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/krisstod-till-sarskilda-behov-i-kulturlivet-scenkonst/

Ansökningsperiod 13 september–5 oktober

Det projekt som du söker för kan ha tidigast startdatum den 13 september 2021 och genomföras senast december 2022.

Läs mer här.

https://www.kulturradet.se/krisstod-till-kulturen-1/


« Tillbaka