3 bidrag att söka från ATR!

Som en del av det återuppstarts-bidrag som ATR fått av Kulturrådet kommer här fler möjligheter att söka och få krisstödspengar för ATRs medlemmar!

1. Inspirationspengar för återstart

ATRs distrikt och medlemsföreningar kan söka bidrag upp till 20 000 kr. för att användas till en nystart av verksamheten efter pandemin. Pengarna kan användas till utbildning, workshop, föreläsningar, studieresor m. m. men är inte ett direkt produktionsbidrag. Ansökan görs på särskild blankett där ni anger syfte, tidpunkt och ytterligare detaljer kring ert arrangemang. Arrangemangen ska ske innan den 31 december 2021 och bidraget betalas ut efter avslutat tillställning då även en redovisning sker. Detta inspirationsbidrag kan sökas en gång per distrikt och förening och ni kan söka och beviljas pengar löpande fram till den 31 oktober 2021. Totalt har ATR 200 000 kr. att fördela – sök därför så snabbt som möjligt. Klicka här för att komma till ansökan!

2. Höjt allmänt produktionsstöd          

Allmänt produktionsstöd utbetalas till icke uppföranderättsbelagda produktioner, egenskapat material eller klassiker (som är fria från uppföranderättskostnader). Under perioden den 1 september – den 31 december 2021 höjs bidraget till 3000 kr per produktion (ordinarie belopp är 1000 kronor per produktion). Om det dock visar sig att det redovisas fler produktioner än ATR har medel till, kommer det budgeterade beloppet att fördelas lika mellan sökta produktioner. För att förening med egenskapat material ska erhålla stödet måste speltiden vara minst 30 minuter. Manus insändes vid bidragsrekvisition. Ansökan sker på särskild blankett fram till den 31 december 2021: https://www.atr.nu/formular/redovisningsblankett-for-allmant-produktionsstod/

3. Resebidrag

Som deltagare på ett centralt ATR-arrangemang, till exempel Seniorteaterforum och ATRs Verksamhetskonferens, under hösten 2021 betalar deltagarna max 500 kr i resekostnader. Resterande kostnad står ATR för.
Boka och betala din resa. När arrangemanget har varit fyller du i särskild blankett, som du får av ATR, och där du bifogar kvitto på betalningen. Vi kommer sedan betala ut det belopp som överskrider 500 kr.


« Tillbaka