Stimulansbidrag!

Stimulansbidrag för ATRs medlemsföreningar till professionell resurs för återstart

Nu har äntligen restriktionerna kring coronapandemin lättat och vi kan åter komma i gång med verksamhet i full skala.

Som ni kanske vet har ATR fått ekonomiskt stöd från Kulturrådet med syfte att stödja våra medlemmar till att återstarta verksamheten på ett bra sätt. Vi är medvetna om att det sett väldigt olika ut i olika föreningar, några har försökt upprätthålla någon form av verksamhet medan andra lagt verksamheten på is under pandemin. Några föreningar har säkert också redan återstartat men vi har ändå tagit fram ett förslag på stöd till våra medlemmar.

Ett sätt att få inspiration kan vara att engagera professionella teaterarbetare som kommer till föreningen och gör de insatser ni önskar. Det kan vara allt från en inspirationskväll till att sätta upp en hel föreställning. ATR har därför skickat ut en förfrågan till Teatercentrums samtliga medlemmar, dvs fria professionella teatergrupper i hela landet, om det finns intresse av att erbjuda sina tjänster till amatörteaterföreningar. Vi har fått in svar från teatergrupper som varit väldigt positiva till detta. Många har redan erfarenhet av att jobba med amatörteaterföreningar.

Bifogar en förteckning med kontaktuppgifter över de fria grupper som är intresserade samt vilken typ av aktivitet de kan erbjuda. Det är upp till varje amatörteaterförening att ta kontakt med den man finner intressant och komma överens om innehåll och upplägg.

ATR har avsatt 100 000 kr som föreningar kan söka stimulansbidrag från för detta ändamål. Föreningarna kan söka max 5 000 kr som ska användas till att engagera professionell teateraktör med syftet att föreningen inspireras till återstart och utveckling. Om kostnaden blir högre står föreningen själv för överskjutande del. Kontakt ska tas med professionell aktör innan ansökan skickas in, men insatsen behöver inte genomföras 2021 då flera grupper redan är uppbokade för andra uppdrag.

Ansökan ska vara inskickad till ATR senast 5 december 2021. Klicka här för att ansöka
OBS! Om inte insatsen genomförs blir föreningen återbetalningsskyldig.

 


« Tillbaka