Fortsatt stöd till ATRs medlemmar!

Som ni kanske vet har ATR fått ekonomiskt stöd från Kulturrådet med syfte att stödja våra medlemmar till att återstarta verksamheten på ett bra sätt. Vi är medvetna om att det sett väldigt olika ut i olika föreningar, några har försökt upprätthålla någon form av verksamhet medan andra lagt verksamheten på is under pandemin. Några föreningar har säkert också redan återstartat men vi har ändå tagit fram ett förslag på stöd till våra medlemmar. Alla formulär finns på här!

Vi har fått möjlighet att förlänga dessa stöd – läs allt här!


« Tillbaka