Detta gäller från 12 januari 2022


Onsdag den 12 januari skärps restriktionerna ytterligare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vid arrangemang med över 20 deltagare införs begränsningar på sällskap och krav på distansering, utöver vaccinationsbevis.

Onsdag den 10 januari meddelade regeringen nya restriktioner för att begränsa den ökande smittspridningen.

Publiktak på 500 personer väntas – men inget datum bestämt

Folkhälsomyndigheten har bett regeringen att så snart som möjligt införa ett maxtak på 500 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Detta kräver ändringar i förordningar och regeringen har ännu inte meddelat när beslutet kommer att träda i kraft.

Distans mellan sällskap från och med den 12 januari

Från och med den 12 januari gäller följande:

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus:
Vid arrangemang med fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare. Deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer och det ska vara minst 1 meter mellan sällskapen. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs dessutom vaccinationsbevis.

Vuxna uppmanas begränsa nära kontakter inomhus

I ett allmänt råd uppmanas också alla vuxna att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.

Ta del av alla restriktioner i Folkhälsomyndighetens nyhet


« Tillbaka