Fortbildning för ledare & styrelser!

WOHO! ÅTERSTART!😍🎭
 
ATR har fått extra medel från Kulturrådet för att hjälpa till med återstarten efter pandemin i våra föreningar. Tack vare detta kan vi nu presentera ett långsiktigt projekt som riktar sig till våra medlemsföreningar runtom i landet och som pågår under hela 2022. Detta projekt är ett rejält fortbildningspaket för våra medlemsföreningar och inleds med en kurshelg den 1-3 april 2022 i Luleå för föreningarnas styrelser och ledare. Föreningarnas styrelserepresentanter och ledare kommer tillsammans till arrangemanget och får sedan dela upp sig för att gå varsin fortbildningskurs som leds av erfarna ledare inom respektive område. Efter kurshelgen fortsätter sedan arbetet på hemmaplan, med ett ekonomiskt stöd från ATR.
 
Så nu välkomnar vi dig och din förenings ledare samt styrelse till detta arrangemang i Luleå, för att kicka igång projektet! 🏃

Anmäl dig här!

Vi vill rikta ett stort tack till ATR Norrbotten, för hjälp med arrangemanget, samt Norrbottensteatern, för hjälp med lokaler och inspiration!


« Tillbaka