Kongresshandlingarna 2022!

Här kommer handlingarna till ATRs kongress i Gottsunda den 28-29 maj!

Kongresshandlingar-2022-05-23

På kongressen kommer vi gå igenom verksamhet och ekonomi för 2020 och 2021 och vi kommer blicka framåt och bestämma verksamhet och budget för 2022 och 2023.

Vi ska välja ny styrelse – läs mer om de nominerade i handlingarna.

Vi kommer även prata om ny medlemsform – styrelsen förslag!

Det har även kommit in motioner – medlemmarnas förslag!

Så läs igenom handlingarna och är du inte redan anmäld – senast den 14 maj måste fullmakten för ombuden vara kansliet tillhanda.

Anmäl dig till kongressen här!


« Tillbaka