Coronapandemin

Restriktioner tas bort

Regeringen tar från den 29 september 2021 bort restriktionerna för covid-19. Det innebär att följande tas bort när vi går in i steg fyra:

· Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

· Deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler.

· Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittskyddsåtgärder (bland annat rörande avstånd mellan sällskap på serveringsställen) som meddelats med stöd av covid-19-lagen och serveringslagen upphävs.https://www.msn.com/sv-se/feed

· Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån och regeringsuppdraget till statliga myndigheter om att fler ska arbeta hemifrån upphävs.

Följande gäller efter att steg fyra har tagits:

· Allmänna krav på verksamhetsutövare gällande smittskyddsåtgärder enligt covid-19-lagen, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och begränsningsförordningen. Det handlar till exempel om att utrymmen som anordnaren disponerar över ska ordnas på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt

· Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

· Särskilda rekommendationer till personer som inte vaccinerat sig om att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att de blir smittade och sprida sjukdomen covid-19. Det handlar om att fortsätta hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Det vilar enligt smittskyddslagen ett stort ansvar på individen att inte sprida smittsamma sjukdomar.

En hög vaccinationstäckning i befolkningen är den enskilt viktigaste förutsättningen för att kunna lyfta bort samtliga restriktioner.

De allmänna råden om att stanna hemma vid symtom, undvika trängsel, arbeta hemifrån och vara noga med handhygienen gäller fortfarande. Gå gärna in på länken TIPS RÅD för att påminna er om hur ni på bästa sätt kan bedriva så smittsäker verksamhet som möjligt.