Coronapandemin

Här finns uppdaterad information till våra medlemmar och föreningar kring den pågående pandemin.
Vill du få kontakt eller har frågor kring vårt arbete med pandemin? Kontakta vår koordinator Ulla Arvidsson ulla@atr.nu