Coronapandemin

Här finns uppdaterad information till våra medlemmar och föreningar kring den pågående pandemin.

Vill du få kontakt eller har frågor kring vårt arbete med pandemin? Kontakta info@atr.nu

Pandemins effekter inom kulturområdet.
Myndigheten för kulturanalys publicerade den 15 april den första av två redovisningar om coronapandemins effekter inom kulturområdet. Rapporten En översyn av pandemins effekter inom kulturområdet – delredovisning 2021-04-15 visar också de åtgärder som vidtagits på statlig, regional och kommunal nivå.

https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2021/04/En-oversyn-av-pandemins-effekter-inom-kulturomradet_210415.pdf

Datumet för lättnader i publikrestriktionerna skjuts upp ännu en gång. Samtidigt har FHM tagit fram en plan för när Kultursverige ska kunna öppna igen.

”Samtal mellan kulturminister Amanda Lindh och Calle Nathanson / Folkets hus och parker om de nya förslagen för publikregleringar, publikrådet och läget för kulturen och Folkets hus och parker under pandemin.”

https://www.instagram.com/tv/CLZt2YqnPGx/?igshid=wvlavk4nwpcj&fbclid=IwAR0lX9q4-x7oMjTQPKVlkXouueENYYBWQ5IdQ4Xn8YyM3bQie2WWBudXJ98

Årsmöten pandemin feb 2021

Länkar

Här finns information från regionerna som berör kulturen och Coronapandemin. (Västmanland, Uppsala och Blekinge saknar specifik information som rör kulturen.)

Region Dalarna
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen 
Region Jönköping
Region Kalmar
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Västra Götalandsregionen
Region Örebro
Region Östergötland

Här finns studieförbundens information om Coronapandemin

ABF – Arbetarnas bildningsförbund
Bilda
Folkuniversitetet
Ibn Rushd
Kulturens
Medborgarskolan
NBV – Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
Sensus
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan