Coronapandemin

Här finns uppdaterad information till våra medlemmar och föreningar kring den pågående pandemin.

Nuvarande reglering

 • Från och med den 1 juli tillåter regeringen fler personer att delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser.
 • Särskilda regler gäller vid evenemang utomhus som delats upp i sektioner.
 • Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster, som privata fester, i hyrda lokaler höjs till max 50.

  Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  nivå 2

  Inomhus Inomhus sittande Utomhus Utomhus sittande Motionslopp
  50  300 600  3 000 900
 • När sittplats anvisas ska ett sittande sällskap kunna hålla ett avstånd om minst en meter framåt, bakåt och i sidled till nästa sällskap. Antalet deltagare i ett sällskap får uppgå till som mest fyra personer. Om ett sällskap uppgår till fler än fyra deltagare ska sällskapet delas upp, med högst fyra deltagare i varje.
  Infon är från https://www.svenskscenkonst.se/scenkonst-med-omtanke/foer-dig-som-arrangoer läs gärna mer där!

I nuläget ställer Folkhälsomyndigheten inga krav på hur anvisning av plats ska gå till. Det kan till exempel ske med platsnumrering eller att vissa platser spärras.

Vill du få kontakt eller har frågor kring vårt arbete med pandemin? Kontakta info@atr.nu

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Regeringen har tagit fram en plan för hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som givits till allmänheten under pandemin kan anpassas och helt upphävas. Det är nu dags att steg för steg återgå till en mer normal vardag.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Den 27 maj presenterade regeringen sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin.

Läs mer här: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/regeringens-plan-for-avveckling-av-restriktioner/

Pandemins effekter inom kulturområdet.
Myndigheten för kulturanalys publicerade den 15 april den första av två redovisningar om coronapandemins effekter inom kulturområdet. Rapporten En översyn av pandemins effekter inom kulturområdet – delredovisning 2021-04-15 visar också de åtgärder som vidtagits på statlig, regional och kommunal nivå.

https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2021/04/En-oversyn-av-pandemins-effekter-inom-kulturomradet_210415.pdf

 

Länkar

Här finns information från regionerna som berör kulturen och Coronapandemin. (Västmanland, Uppsala och Blekinge saknar specifik information som rör kulturen.)

Region Dalarna
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen 
Region Jönköping
Region Kalmar
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Västra Götalandsregionen
Region Örebro
Region Östergötland

Här finns studieförbundens information om Coronapandemin

ABF – Arbetarnas bildningsförbund
Bilda
Folkuniversitetet
Ibn Rushd
Kulturens
Medborgarskolan
NBV – Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
Sensus
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan