Föreskrifter och allmänna råd

Föreskrifter och allmänna råd

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.
Källa: Folkhälsomyndigheten.

Alla verksamheter

Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 kan till exempel vara att verksamheten:

1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera
2. markerar avstånd på golvet
3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
4. erbjuder digitala alternativ
5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion
6. bestämmer ett maximalt antal personer som får vistas samtidigt i lokalen
7. anpassar öppettiderna.
8. begränsa antalet passagerare per fordon
9. informera sina passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Föreningar för idrott, kultur och fritid

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter:

1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
3. avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2001 och tidigare.

Smittskyddsläkare kan föreslå att Folkhälsomyndigheten föreskriver om lokala allmänna råd för att tillfälligt motverka lokal eller regional spridning av covid-19.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 december 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021.

Här kan du läsa hela den formella versionen av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19: Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor – MUCF – har uppdrag att samla information om hur den pågående pandemin påverkar civilsamhällets aktörer. Klicka på länken och få uppdaterad information löpande. Länk till mucf.

Här kan du följa regeringkansliets information (uppdaterats följande)