Goda exempel

Goda exempel

Här vill vi samla Goda exempel på hur ni i föreningslivet lyckats bedriva verksamhet trots den pågående pandemin och som ni vill dela med er till andra. Har du tips eller vill dela med dig av hur ni gör så maila gärna till Alexis!

Cirkelteatern: Vi gick raskt, våren 2020, över till zoom-läsning av ett manus (Macbeth) vi hade börjat arbeta på. Under början av hösten var det några som ändå kände att vi kunde träffas, men inte hela ensemblen, så vi tänkte göra en collageföreställning med intryck från samtiden. Först tänkte vi göra den fysiskt, men sedan när hårdare restriktioner kom i slutet av hösten så planerade vi om. Nu träffas vi sedan i början av året på söndag dag och med avstånd filmar scener för att senare lägga ut dem på Instagram och Facebook. Vi har med det här lärt oss lite grann om ett för oss nytt medium och ny teknik. Vi har i dagsläget lagt ut 4 scener som man hittar under namnet Cirkelteatern och fler har vi på lager samtidigt som vi spelar in nya. En ny i veckan kommer vi lägga ut en tid framöver.

Carl Fredrik Svärd för Cirkelteatern

Örebro läns bildningsförbund genom Amatörteaterkonsulenten i Örebro län: Jag, Tina Ruth Amatörteaterkonsulent i Örebro län, har under november-december 2020 varit ute och filmat representanter från 12 olika föreningar i Örebro län, hur de tacklat Coronakrisen under 2020. Här är filmen ”I väntan på vadå…?”.

Östersunds teaterverkstad:  Just nu ses samtliga våra barn- och ungdomsgrupper fysiskt, även om några deltagare då väljer att avstå, kanske för att de har anhöriga i riskgrupp. I en grupp, som har fått skjuta på sin pjäsproduktion både en och två gånger, spelar vi nu in scen för scen för att så småningom kunna publicera en sorts sammanhängande föreställning digitalt för deltagarnas nära och kära, eftersom det är uteslutet med publik. Isa Schöier, som skrivit pjäsen, har gett sitt benägna tillstånd och kommer förstås att få en länk också.
Vi covidanpassar med obligatorisk handtvätt vid ankomst, handsprit inemellan och att var och en hanterar sin egen rekvisita. Ambitionen är att hålla bra avstånd, men många glömmer lätt, så jag lever lite farligt i de grupper som jag har hand om…

I vuxenverksamheten använder vi främst ett medlemsforum på facebook, där vi delar tankar och idéer att spinna vidare på. Vi ses också regelbundet på Zoom eller Teams, men det ska sägas att antalet aktiva i digitala möten sjunker efterhand. Vi spelar ibland in korta textinslag direkt från Zoom och publicerar på vår hemsida teaterverkstan.nu eller vår facebooksidag. Tyvärr är den typen av process så mycket mindre stimulerande än att, som vi brukar, samlas till planerade, gemensamma uppgifter som inspirerande utgångspunkt för idéutveckling. Många är också helt övermätta på digitala möten även i sina ordinarie arbeten. Därför har vi också lyft och bearbetat idéer för mycket små grupper där vi ses fysiskt, med samma covidanpassning som inom barn- och ungdom, och spelar in teaterklipp för redigering och publicering på sociala medier. Nästa steg är att vi vill utveckla flera sätt att verka, som kommer närmare våra vanliga kreativa processer och det blir enklare när det blir varmare utomhus.

Torben Sundqvist, verksamhetsledare i Östersunds Teaterverkstad

Vi i Teaterföreningen Sveamatea har hela tiden följt restriktionerna som har givits ut av Folkhälsomyndigheten men även regeringen. Vi har även följt kommunens rekommendationer samt haft diskussioner i vår styrelse om hur vi ska fortsätta vår verksamhet under pandemin. När Covid-19 kom till Sverige och Folkhälsomyndigheten gav ut sina första restriktioner jobbade vi utifrån det och tog uppehåll med vår ordinarie barn- och ungdomsverksamhet. I samband med pandemins start skulle föreningen ha föreställningar för musikalkomedin ”Viva la Greta”. Vi hann spela en helg för att sedan få ställa in resterande föreställningar för att inte äventyra ensemblens eller publikens hälsa. På grund av framskjutna föreställningar och inställda evenemang i vår lokal som vi äger (Kulturhuset Flamman) har lett till att vi har förlorat en del av vår inkomst som var planerad. Vi hade planerade uthyrningar som hyresgästerna har valt att avboka vilket har gjort att vi har förlorat intäkter som vi räknat med. Eftersom vi äger ett eget kulturhus är det kostnader varje månad och då främst driftkostnader som behöver betalas. Vi lever en del på kommunala bidrag vilket vi är rädda att inte kunna få då vi har haft mindre verksamhet än vad vi har haft tidigare säsonger.
I övrigt har föreningen inte påverkats så mycket mer än att att vi har behövt ta uppehåll från ordinarie verksamhet som vi förhoppningsvis kan starta upp till höstterminen igen. Det som har varit positivt för oss är att vi har fått ett nytänkande och ser på tillfälliga lösningar med nya ögon, vilket är väldigt roligt. I en sådan situation vi är i nu tvingas man vara kreativ och uppfinna lösningar som fungerar för verksamheten. Det är både roligt men även en stor utmaning. Vi hade velat ha ekonomisk stöd som stödjer våra ekonomiska förluster som vi drabbats av under våren/sommaren. Vi hade även behövt stöd i form av att få låna utrustning till att filma och livestreama föreställningar.
Ekonomisk stöd kan vi tänkas få statligt eller kommunalt. Studieförbund och så vidare kan även tänkas bidra. Vad det gäller utlåning av utrustning hoppas vi kunna låna från privatpersoner, företag, våra egna medlemmar eller dylikt. För att vi ska kunna bedriva vår fortsatta verksamhet är dessa stöd väldigt viktiga för oss. Nu har föreningen mer och mer börjat jobba digitalt och vårt första digitala möte blir vårt årsmöte i början av juni. Vi kollar även på lösningar att livestreama föreställningar till höstens olika uppsättningar.
Föreställningen ”Viva la Greta” ska fortsätta sina föreställningar i augusti och vi hoppas då kunna livestreama så att så många som möjligt få möjlighet att se föreställningen. I övrigt kommer det att repeteras inför föreställningar under sommaren och hösten.
I föreningen har det satts upp nya rutiner och vi följer Folkhälsomyndigheten och Regeringens restriktioner och rekommendationer. Ett nytänkande behövs i dessa tider och vi har försökt anpassa verksamheten så att vi kan fortsätta med den. Vi ser ljust på framtiden och hoppas att vi så småningom kan starta upp vår ordinarie verksamhet igen. Vi saknar vår publik och vi vill träffa alla våra medlemmar igen. Våra ledare planerar för kommande terminer och vi har förhoppningen att kunna ta in fler barn- och ungdomar till föreningen under våren 2021.

Hampus Gsaxner, medlemsansvarig i Sveamatea

Vi i Teaterföreningen Sigurd har jobbat runt Covid-19 genom att vi påbörjade repetitioner utomhus tidigare än vanligt för att undvika smittspridning. Vi är noga att betona hur viktigt det är att följa restriktionerna. Vi kommer även att sända en föreställning digitalt v. 32 då medeltidsveckan ställts in i fysisk form Covid-19 har påverkat oss mest negativt ekonomiskt. Färre föreställningar, mindre bidrag mindre intäkter – men samma utgifter. Teaterföreningen Sigurd är överlevare och vi klarar det mesta. Positivt är att vi får möjlighet att tänka om och tänka nytt. Negativt är att vi ju lever på skådespel och kan vara svårt att behålla publikens intresse. Det krävs mer arbete från oss då vi är en relativt liten förening och alla arbetar ideellt. Vi har behov av egen lokal. Då vi måste hyra in oss och låna lokaler kan vi ju inte själva styra över när och hur vi har tillgång. Det blir besvärligt när många inte upplåter sina lokaler nu under Covid -19 och vi syr kläder och tillverkar rekvista själva. Just nu har vi pågående repetitioner för vårt spel ”Familjen Blåpanna – en väpnares historia” som vi sätter upp v. 28 och 29. Vi har en grupp som arbetar med upplägg för hur vi hanterar publik och övrigt runt deltagarna allt enligt ATRs riskbedömning och WHOs rekomendationer. Vi arbetar också med sagan om Sigurd Fafnisbane som vi kommer live sända v32 samt eventuellt ett spel med publik beroende på hur situationen utvecklar sig. Vi repar utomhus och även i mindre grupper. Vi har även startat planen för årets jul pjäs- ”En fars skriven av medlemmar – Jakten på julskinkan.” Vi har alltid framtiden i blickfånget. Som sagt är vi överlevare och har funnits i olika former sedan 1997. Föreningen i dagens form firar 20 år 2021 och vi planerar ett storslaget vikinga/ medeltida år med bl.a en helt ny pjäs skriven om vikingakvinnan som ristade Sigurdsristningen. Vår plan är att sätta upp ”Orms blå öga”, delar av Sigurd Fafnisbane och ”Ringbärarens här” i ett enda storslaget vikingaäventyr.

Camilla Rosendrake, ordförande i Teaterföreningen Sigurd