Krisstöd att söka

Krisstöd att söka

  • Kulturrådet utlyser krisstöd till särskilda behov i kulturlivet – scenkonst.
    Krisstödet till särskilda behov i kulturlivet är utformat på ett annat sätt än stödet till inställda och uppskjutna evenemang. I det nya stödet söker du inte för specifika intäktsbortfall. Istället söker du stöd för att täcka kostnader och investeringar under hela 2021. Beskriv i ansökan hur du drabbats av pandemin och vilka kostnader du behöver bidrag till för att klara krisen. Stödet är brett utformat så att så många verksamheter och grupper som möjligt i kulturbranschen ska återhämta sig och överleva. Du kan till exempel söka verksamhetsbidrag för kostnader som hyra, löner, marknadsföring eller investeringar som behövs framåt.
    I en och samma ansökan kan du söka verksamhetsbidrag, samt projektbidrag till främjande insatser och till smittsäkra kulturevenemang. Du kan söka medel för alla tre ändamålen men för olika kostnader inom verksamheten. Bidragets syfte är att lindra kulturområdets akuta ekonomiska kris med anledning av coronaviruset.
    Sista ansökningsdag 3 mars. https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/krisstod-till-sarskilda-behov-i-kulturlivet-scenkonst/
  • Nu öppnar krisstödet för inställda och uppskjutna evenemang! Torsdagen den 25 februari öppnade ansökan till krisstöd för inställda och uppskjutna kulturevenemang som skulle ha tagit plats mellan den 1 oktober och 31 december 2020 med anledning av pandemin. Sista ansökningsdatum är 16 mars och beslut fattas cirka sex veckor efter stängning. Ansök här!
  • Ideell kulturallians fördelar ett krisstöd under 2021 till ideell kultur. ”Är du engagerad i en ideell kulturförening som jobbar lokalt i Sverige? Då har du chansen att söka stöd till verksamhet och projekt!” Projektet finansieras med pengar från Postkodsstiftelsen. Du kan skicka in din ansökan nu och till och med den 7 april 2021. Ideell kulturallians meddelar beslut om stöd under maj månad. Ditt projekt ska vara genomfört innan årets slut. https://www.ideellkultur.com/kris2021
  • Flera kommuner ger extra kulturstöd under pandemin. Tveka inte att kontakta din kommun om ni som förening är utsatta för pandemins skadeverkningar.