Krisstöd att söka

Krisstöd att söka

  • Ny sökomgång för statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran. Stödet kommer att utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden januari-mars 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Senast den 31 december 2020 ska det finnas ett befintligt hyresförhållande och senast den 30 april 2021 ska ett skriftligt avtal om hyresrabatt ha tecknats mellan hyresvärd och hyresgäst. Regeringen har föreslagit en ny period med statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran (det så kallade lokalhyresstödet). Stödet kommer att handläggas av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet. Förordningen, som ännu inte beslutats av regeringen, är tänkt att träda ikraft den 15 april 2021. https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/stod-lokalhyresgaster/
  • Flera kommuner och regioner ger extra kulturstöd under pandemin. Tveka inte att kontakta din kommun eller region om ni som förening är utsatta för pandemins skadeverkningar.
  • Här hittar du information om regeringens stödpaket som civilsamhället kan söka för att mildra konsekvenserna av pandemin. https://www.mucf.se/stodpaket-fran-regeringen