Stöd att söka

Stöd till ATRs medlemsföreingar!

Som ni kanske vet har ATR fått ekonomiskt stöd från Kulturrådet med syfte att stödja våra medlemmar till att återstarta verksamheten på ett bra sätt. Vi är medvetna om att det sett väldigt olika ut i olika föreningar, några har försökt upprätthålla någon form av verksamhet medan andra lagt verksamheten på is under pandemin. Några föreningar har säkert också redan återstartat men vi har ändå tagit fram ett förslag på stöd till våra medlemmar.

 

Stimulansbidrag för ATRs medlemsföreningar till professionell resurs för återstart

Nu har äntligen restriktionerna kring coronapandemin lättat och vi kan åter komma i gång med verksamhet i full skala.

Som ni kanske vet har ATR fått ekonomiskt stöd från Kulturrådet med syfte att stödja våra medlemmar till att återstarta verksamheten på ett bra sätt. Vi är medvetna om att det sett väldigt olika ut i olika föreningar, några har försökt upprätthålla någon form av verksamhet medan andra lagt verksamheten på is under pandemin. Några föreningar har säkert också redan återstartat men vi har ändå tagit fram ett förslag på stöd till våra medlemmar.

Ett sätt att få inspiration kan vara att engagera professionella teaterarbetare som kommer till föreningen och gör de insatser ni önskar. Det kan vara allt från en inspirationskväll till att sätta upp en hel föreställning. ATR har därför skickat ut en förfrågan till Teatercentrums samtliga medlemmar, dvs fria professionella teatergrupper i hela landet, om det finns intresse av att erbjuda sina tjänster till amatörteaterföreningar. Vi har fått in svar från teatergrupper som varit väldigt positiva till detta. Många har redan erfarenhet av att jobba med amatörteaterföreningar.

Bifogar en förteckning med kontaktuppgifter över de fria grupper som är intresserade samt vilken typ av aktivitet de kan erbjuda. Det är upp till varje amatörteaterförening att ta kontakt med den man finner intressant och komma överens om innehåll och upplägg.

ATR har avsatt 100 000 kr som föreningar kan söka stimulansbidrag från för detta ändamål. Föreningarna kan söka max 5 000 kr som ska användas till att engagera professionell teateraktör med syftet att föreningen inspireras till återstart och utveckling. Om kostnaden blir högre står föreningen själv för överskjutande del. Kontakt ska tas med professionell aktör innan ansökan skickas in.

Ansökan ska vara inskickad till ATR senast 31 mars 2022. Klicka här för att ansöka
OBS! Om inte insatsen genomförs blir föreningen återbetalningsskyldig.

Lista på profesionella aktörer

 

Förstärkt subvention på uppföranderätten

ATR har höjt subventionen så att den kommer att gälla 50% av den totala kostanden, dock max 5 000 kr (istället för 1 000 kr). Detta kommer att gälla alla medlemsföreningar, oavsett vilken medlemsavgift som föreningen har betalat in till ATR. Denna förstärkning kommer att gälla de kontrakt som redovisas senast den 10 maj 2022.
Så börja att planera för er återstart och sök rättigheter så att ni omfattas av denna extra subvention.

 

Höjt allmänt produktionsstöd          

Allmänt produktionsstöd utbetalas till icke uppföranderättsbelagda produktioner, egenskapat material eller klassiker (som är fria från uppföranderättskostnader). Under perioden den 1 januari – den 31 mars 2022 höjs bidraget till 3000 kr per produktion (ordinarie belopp är 1000 kronor per produktion). Om det dock visar sig att det redovisas fler produktioner än ATR har medel till, kommer det budgeterade beloppet att fördelas lika mellan sökta produktioner. För att förening med egenskapat material ska erhålla stödet måste speltiden vara minst 30 minuter. Manus insändes vid bidragsrekvisition. Ansökan sker på särskild blankett fram till den 31 mars 2022: https://www.atr.nu/formular/redovisningsblankett-for-allmant-produktionsstod/

 

Resebidrag

Som deltagare på ett centralt ATR-arrangemang under perioden januari-mars 2022 betalar deltagarna max 500 kr i resekostnader. Resterande kostnad står ATR för. Boka och betala din resa. När arrangemanget har varit fyller du i särskild blankett, som du får av ATR, och där du bifogar kvitto på betalningen. Vi kommer sedan betala ut det belopp som överskrider 500 kr. Blanketten ska vara ATR tillhanda senast den 8 april 2022.

 

Låna 5 digitala manus gratis!

Ny omgång att låna 5 manus digitalt – helt gratis! Gäller även dom föreningar som redan lånat under hösten 2021.

Erbjudandet gäller under tiden 1 januari – 31 mars 2022 och vid ett lånetillfälle.

För att få låna manus digitalt behöver ni ha ett upprättat avtal med förlaget om manus per e-post. Om föreningen inte redan har tecknat ett sådant avtal så är det snabbt gjort! Kontakta Anders Stark så ordnar han ett avtal. Uppgifterna han behöver är:

  1. Föreningens namn och organisationsnummer.
  2. För- och efternamn + e-postadresser till max 3 personer i föreningen som ska kunna beställa manus digitalt.

Den som inte har ett konto i vår Manus/Teatershop behöver skapa ett – så vi kan ge behörighet till digitala manuslån. Så fort du fått den behörigheten kan du låna manus digital. Vid beställning av manus väljer du då alternativet Digitalt. När du ska välja betalsätt så väljer du ”Fakturering” – så tar vi kostnaden för manuslånet.