Krisstöd att söka

Krisstöd att söka

Som en del av det återuppstarts-bidrag som ATR fått av Kulturrådet kommer här fler möjligheter att söka och få krisstödspengar för ATRs medlemmar!

1. Inspirationspengar för återstart

ATRs distrikt och medlemsföreningar kan söka bidrag upp till 20 000 kr. för att användas till en nystart av verksamheten efter pandemin. Pengarna kan användas till utbildning, workshop, föreläsningar, studieresor m. m. men är inte ett direkt produktionsbidrag. Ansökan görs på särskild blankett där ni anger syfte, tidpunkt och ytterligare detaljer kring ert arrangemang. Arrangemangen ska ske innan den 31 december 2021 och bidraget betalas ut efter avslutat tillställning då även en redovisning sker. Detta inspirationsbidrag kan sökas en gång per distrikt och förening och ni kan söka och beviljas pengar löpande fram till den 31 oktober 2021. Totalt har ATR 200 000 kr. att fördela – sök därför så snabbt som möjligt. Klicka här för att komma till ansökan!

2. Höjt allmänt produktionsstöd          

Allmänt produktionsstöd utbetalas till icke uppföranderättsbelagda produktioner, egenskapat material eller klassiker (som är fria från uppföranderättskostnader). Under perioden den 1 september – den 31 december 2021 höjs bidraget till 3000 kr per produktion (ordinarie belopp är 1000 kronor per produktion). Om det dock visar sig att det redovisas fler produktioner än ATR har medel till, kommer det budgeterade beloppet att fördelas lika mellan sökta produktioner. För att förening med egenskapat material ska erhålla stödet måste speltiden vara minst 30 minuter. Manus insändes vid bidragsrekvisition. Ansökan sker på särskild blankett fram till den 31 december 2021: https://www.atr.nu/formular/redovisningsblankett-for-allmant-produktionsstod/

3. Resebidrag

Som deltagare på ett centralt ATR-arrangemang, till exempel Seniorteaterforum och ATRs Verksamhetskonferens, under hösten 2021 betalar deltagarna max 500 kr i resekostnader. Resterande kostnad står ATR för.
Boka och betala din resa. När arrangemanget har varit fyller du i särskild blankett, som du får av ATR, och där du bifogar kvitto på betalningen. Vi kommer sedan betala ut det belopp som överskrider 500 kr.

NYTT KRISSTÖD

Från den 10 augusti öppnas en ny möjlighet för krisstöd. Evenemanget – exempelvis kultur- och sportevenemang, mässor, marknader och evenemang inom det civila samhället – ska rikta sig till minst 250 deltagare. Det kan antingen vara ett evenemang som planeras äga rum vid ett tillfälle eller som en sammanhållen serie under en avgränsad tid. Vad gäller idrottsevenemang riktar sig stödet till evenemang utanför idrottsrörelsens ordinarie tränings- eller tävlingsverk­samhet, till exempel motionslopp och cuper. Läs mer här!

  • Ny sökomgång för statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran. Stödet kommer att utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden januari-mars 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Senast den 31 december 2020 ska det finnas ett befintligt hyresförhållande och senast den 30 april 2021 ska ett skriftligt avtal om hyresrabatt ha tecknats mellan hyresvärd och hyresgäst. Regeringen har föreslagit en ny period med statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran (det så kallade lokalhyresstödet). Stödet kommer att handläggas av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet. Förordningen, som ännu inte beslutats av regeringen, är tänkt att träda ikraft den 15 april 2021. https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/stod-lokalhyresgaster/
  • Flera kommuner och regioner ger extra kulturstöd under pandemin. Tveka inte att kontakta din kommun eller region om ni som förening är utsatta för pandemins skadeverkningar.
  • Här hittar du information om regeringens stödpaket som civilsamhället kan söka för att mildra konsekvenserna av pandemin. https://www.mucf.se/stodpaket-fran-regeringen