På gång

Kurser som är på gång

I den senaste enkäten som ATR skickade ut så fick vi in en del önskemål om kurser. Vi har nu utifrån dessa, och andra inkomna önskemål, arbetat fram en kursplan för 2021 enligt nedan;

  • Kurshelg 19-21 november – Den 19-21 november kommer en kurshelg gå av stapeln i Gävle kring regi/skådespeleri samt scenografi. Läs mer på www.atr.nu/2021/10/14/kurshelg-i-regi-skadespeleri-och-scenografi/
  • Producent – En producentkurs är under planering. Oklart i dagsläget när den kommer att gå av stapeln.
  • Ledarutbildning/fortbildning – Samtal har inletts med Ung Teaterscen om att genomföra en digital ledarutbildning. Beslut kring detta kommer att ske under 2021.
  • Styrelsearbete – Vi planerar att genomföra en kurs för förtroendevalda inom ATRs föreningar. Tanken är att ha en gemensam del där alla som är styrelsemedlemmar kan delta och att vi sedan har individuella kurser för de som är ordförande, sekreterare och kassörer.

Kurser som sparas till framtiden

  • Kostym
  • Smink
  • Fortbildning av personal-ledare-medlemmar för att hitta former både digitalt och andra vägar för att kunna anpassa verksamheten efter alternativa uttrycksformer.
  • Sång