På gång

Kurser som är på gång

I den senaste enkäten som ATR skickade ut så fick vi in en del önskemål om kurser. Vi har nu utifrån dessa, och andra inkomna önskemål, arbetat fram en kursplan för 2021 enligt nedan;

 • Kurs i att skapa en föreställning i turbofart – I anslutning till ATRs kortpjäsfestival så kommer vi att erbjuda två kurser i hur en grupp kan skapa en föreställning i turbofart genom att använda Turbometoden. Det kommer att finnas två kurstillfällen att välja på och det är den 4 maj och en den 10 maj. För mer information och anmälan, klicka på respektive datum.
 • Skådespeleri – En skådespelarkurs är planerad att hållas fysiskt i juni på Hällefors folkhögskola. Mer information hittar du här: Sommarkurs i skådespel
 • Marknadsföring på sociala medier – Vi planerar att hålla en, eller flera, digitala kurser tillsammans med Ung Teaterscen kring detta ämne under 2021. Mer information kommer att komma inom kort.
 • Manusskrivande – Förhoppningen är att vi ska kunna hålla en skrivarkurs under sommaren. Önskvärt är att den sker fysiskt, men den kan även gå att genomföra digitalt. Mer information kommer under våren.
 • Scenografi, Regi, Ljud och ljus – Förhoppningen är att kunna genomföra dessa tre kurser samtidigt under en helg, fysiskt, hösten 2021.
 • Producent – En producentkurs är under planering och kommer att försöka genomföras digitalt under 2021.
 • Ledarutbildning/fortbildning – Samtal har inletts med Ung Teaterscen om att genomföra en digital ledarutbildning. Beslut kring detta kommer att ske under 2021.
 • Styrelsearbete – Vi planerar att genomföra en kurs för förtroendevalda inom ATRs föreningar. Tanken är att ha en gemensam del där alla som är styrelsemedlemmar kan delta och att vi sedan har individuella kurser för de som är ordförande, sekreterare och kassörer.

Kurser som sparas till framtiden

 • Kostym
 • Smink
 • Fortbildning av personal-ledare-medlemmar för att hitta former både digitalt och andra vägar för att kunna anpassa verksamheten efter alternativa uttrycksformer.
 • Sång