På gång

Kurser som är på gång

I den senaste enkäten som ATR skickade ut så fick vi in en del önskemål om kurser. Vi har nu utifrån dessa, och andra inkomna önskemål, arbetat fram en kursplan för 2021 enligt nedan;

 • Skådespeleri – En skådespelarkurs är planerad att hållas fysiskt i juni på Hällefors folkhögskola. Mer information kommer att komma inom kort.
 • Marknadsföring på sociala medier – Vi planerar att hålla en, eller flera, digitala kurser kring detta ämne under våren 2021. Mer information kommer att komma inom kort.
 • Digitala sändningar av föreställningar – Vi planerar att hålla en, eller flera, kurser kring detta ämne under våren eller hösten. Utredning pågår hur vi ska utforma dessa tillfällen och hur de ska genomföras.
 • Manusskrivande – Förhoppningen är att vi ska kunna hålla en skrivarkurs under sommaren. Önskvärt är att den sker fysiskt, men den kan även gå att genomföra digitalt. Mer information kommer under våren.
 • Scenografi, Regi, Ljud och ljus – Förhoppningen är att kunna genomföra dessa tre kurser samtidigt under en helg, fysiskt, hösten 2021.
 • Producent – En producentkurs är under planering och kommer att försöka genomföras digitalt under våren 2021.
 • Ledarutbildning/fortbildning – Samtal har inletts med Ung Teaterscen om att genomföra en digital ledarutbildning. Beslut kring detta kommer att ske inom kort.
 • Styrelsearbete – Vi planerar att genomföra en kurs för förtroendevalda inom ATRs föreningar. Tanken är att ha en gemensam del där alla som är styrelsemedlemmar kan delta och att vi sedan har individuella kurser för de som är ordförande, sekreterare och kassörer.

Kurser som sparas till framtiden

 • Kostym
 • Smink
 • Fortbildning av personal-ledare-medlemmar för att hitta former både digitalt och andra vägar för att kunna anpassa verksamheten efter alternativa uttrycksformer.
 • Sång