På gång

Kurser som är på gång

I den senaste enkäten som ATR skickade ut så fick vi in en del önskemål om kurser. Vi har nu utifrån dessa, och andra inkomna önskemål, arbetat fram en kursplan för 2021 enligt nedan;

 • Marknadsföring på sociala medier – Den 3 & 17 juni kommer alla ATRs och Ung Teaterscens medlemmar få möjligheten att gå en kurs i en digital marknadsföring. Läs mer om kursen här; Kurs i digital marknadsföring
 • Skådespeleri – En skådespelarkurs kommer att hållas fysiskt i juni på Hällefors folkhögskola. Mer information hittar du här: Sommarkurs i skådespel
 • Manusskrivande – Den 4:e till 7:e augusti bjuder Ung Teaterscen och Amatörteaterns Riksförbund in till skrivarretreat! Alla över 16 år som vill få tid att jobba på sitt pjäsmanus och samtidigt få inspiration, feedback och professionell vägledning är välkomna, men blir det fullt ger vi företräde till dig som vill skriva på ett manus för barn- eller ungdomsgrupper. Läs mer och anmäl dig här – antal platser är begränsat till 10! Retreaten finansieras av Statens kulturråd för en återstart av amatörteater i Sverige.
 • Scenografi, Regi, Ljud och ljus – Förhoppningen är att kunna genomföra dessa tre kurser samtidigt under en helg, fysiskt, hösten 2021.
 • Producent – En producentkurs är under planering och kommer att försöka genomföras digitalt under 2021.
 • Ledarutbildning/fortbildning – Samtal har inletts med Ung Teaterscen om att genomföra en digital ledarutbildning. Beslut kring detta kommer att ske under 2021.
 • Styrelsearbete – Vi planerar att genomföra en kurs för förtroendevalda inom ATRs föreningar. Tanken är att ha en gemensam del där alla som är styrelsemedlemmar kan delta och att vi sedan har individuella kurser för de som är ordförande, sekreterare och kassörer.

Kurser som sparas till framtiden

 • Kostym
 • Smink
 • Fortbildning av personal-ledare-medlemmar för att hitta former både digitalt och andra vägar för att kunna anpassa verksamheten efter alternativa uttrycksformer.
 • Sång