Tips & råd

Tips & råd

ATR har som målsättning att löpande lägga ut aktuell information från myndigheterna om gällande rekommendationer och restriktioner med anledning av pandemin.

För att göra det enklare för föreningarna att bedriva verksamhet har vi tagit fram en lathund så att verksamheten ska vara så smittsäker som möjligt. Detta gäller den interna föreningsverksamheten, inte allmän sammankomst. Smittfrihet kan aldrig garanteras utan risken för smittspridning kan endast minskas genom att man noga följer givna rekommendationer och vidtar adekvata åtgärder.

Lathunden gäller i första hand verksamhet för deltagare födda 2002 och senare men även grupper med äldre deltagare kan träffas om man beaktar följande tips och råd.

Vi har inhämtat information från nätet till exempel på Folkhälsomyndighetens hemsida, olika riksorganisationer inom kulturområdet m.m. samt varit i kontakt med kulturdepartementet om deras syn på hur man kan bedriva amatörkulturverksamhet samt Länsstyrelsen Dalarna som har regeringens uppdrag om tillsyn av den tillfälliga Covid-19-lagen.

Gällande restriktioner för scenkonsten i mars 2021
Regeringen har genom lag och förordningar beslutat om bestämmelser om begränsningar för att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. De viktigaste regelverken är;

– Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen)
– Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen).

Nuvarande reglering
I november 2020 beslutade regeringen, genom begränsningsförordningen, att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med, som huvudregel, fler än åtta deltagare.

Ett undantag från ovanstående medger att, det vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar där en deltagare anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till en annan deltagare och man i övrigt kan hålla detta avstånd under hela sammankomsten eller tillställningen, får antalet deltagare uppgå till högst 300.

Länsstyrelsen har dock erhållit en rätt att begränsa antalet deltagare enligt undantaget ovan, vilket samtliga länsstyrelser också valt att göra. Det innebär att det i dagsläget inte finns någon möjlighet att genomföra en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än åtta deltagare, oavsett utformning.

Ovanstående regelverk gäller till september 2021.

För att göra det enklare för föreningarna att trots ovanstående bedriva intern verksamhet har vi tagit fram en lathund så att verksamheten ska vara så smittsäker som möjligt.

OBS! Detta gäller den interna föreningsverksamheten, inte allmän sammankomst. Smittfrihet kan aldrig garanteras utan risken för smittspridning kan endast minskas genom att man noga följer givna rekommendationer och vidtar adekvata åtgärder.

Tips för att bedriva ”coronasäker” verksamhet

Tips på digitala mötesverktyg