Tips & råd

Tips & råd

ATR har som målsättning att löpande lägga ut aktuell information från myndigheterna om gällande rekommendationer och restriktioner med anledning av pandemin.

För att göra det enklare för föreningarna att bedriva verksamhet har vi tagit fram en lathund så att verksamheten ska vara så smittsäker som möjligt. Smittfrihet kan aldrig garanteras utan risken för smittspridning kan endast minskas genom att man noga följer givna rekommendationer och vidtar adekvata åtgärder.

Råd och riktlinjer efter restriktionerna Nu finns inte längre några särskilda råd, rekommendationer eller föreskrifter för evenemang och sammankomster. Men även framöver behöver alla verksamheter och individer utgå från sitt generella ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndigheten listar följande åtgärder som en verksamhet kan vidta för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar:

· Informera om att det är viktigt att stanna hemma vid sjukdom.

· Planera verksamheter utifrån lokalernas och deltagarnas förutsättningar.

· Upprätthåll möjligheterna till god handhygien: Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.

Tips för att bedriva ”coronasäker” verksamhet
Tips på digitala mötesverktyg

KONTAKT:

Kontakta ATR vid frågor och funderingar.

Vi vill påminna om detta citat från Folkhälsomyndighetens dokument:

Smittfrihet kan aldrig garanteras, utan risken för smittspridning kan endast minskas genom information och adekvata åtgärder. Om ett tillfälle bedöms vara osäkert ur smittsynpunkt bör verksamhetsansvarig överväga att ställa in aktiviteten, alternativt vidta åtgärder som minskar risken för smitta. Om ett tillfälle upplevs osäkert ur smittsynpunkt för den enskilda individen bör man undvika att delta.