Tips & råd

Tips & råd

Restriktionerna kan ändras snabbt så vi vill uppmana er att alltid kolla på någon av följande sidor:

Folkhälsomyndighetens hemsida:
Länk till de nationella restriktionerna
Länk till de lokala restriktionerna

Rekommendationer till dig som är vaccinerad

Stanna hemma om du får symtom
Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av alla infektioner som är vanliga under vinterhalvåret som influensa och RS-virus. Det minskar också risken för spridning av covid-19, om du trots vaccination ändå skulle ha fått infektionen.

Ta reda på om du är en av dem som behöver testa sig
Om du är vaccinerad behöver du i de flesta fall inte testa dig för covid-19. Men tillhör du någon av följande grupper behöver du testa dig vid symtom även om du är vaccinerad:

· Personer som får symtom inom 14 dagar efter en resa i ett land utanför Norden.

· Personer som bor på SÄBO eller har hemtjänst.

· Äldre omsorgstagare på LSS-boenden.

· Personer som behöver vård eller behandling.

· Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling av sjukdom.

· Hälso- och sjukvårds- och äldreomsorgspersonal samt personal på LSS-boenden.

· Personer som är en del av en smittspårning kan både behöva testa sig och vidta andra åtgärder enligt anvisningar från smittskyddsläkaren i regionen.

Utöver ovan kan det också finnas särskilda regionala bestämmelser som kompletterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Stanna hemma när du är sjuk – gå tillbaka när du är frisk
Du kan gå tillbaka till förskolan, skolan, arbetet och fritidsaktiviteterna när du blivit frisk. Om du har haft feber ska du ha varit feberfri minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen. Om du testat dig behöver du dessutom stanna hemma tills du får ditt provsvar. Det ska vara negativt för att du ska kunna gå tillbaka.

Rekommendationer till dig som är ovaccinerad
Du som inte är vaccinerad behöver följa särskilda råd för att skydda dig själv och andra.

Stanna hemma och testa dig om du får symtom
Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.

Du som är ovaccinerad bör stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion. Du bör också testa dig för covid-19.

Genom att stanna hemma och testa dig när du får symtom minskar du spridningen av covid-19. Du minskar också spridningen av andra infektioner som influensa och RS-virus.

Stanna hemma när du är sjuk – gå tillbaka när du är frisk
Du kan gå tillbaka till förskolan, skolan, arbetet och fritidsaktiviteterna när du testat negativt och blivit frisk. Om du har haft feber ska du ha varit feberfri minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen.

Hur lång tid du behöver stanna hemma är individuellt. För vissa kan det vara ett par-tre dagar för andra omkring en vecka eller längre. Med stöd av de här rekommendationerna behöver du själv bedöma när du är frisk och kan komma tillbaka till dina dagliga aktiviteter.

Om du testar positivt för covid-19 gäller andra rekommendationer.

Håll avstånd
Du som är vuxen och inte vaccinerad bör vara extra noga med att skydda dig själv och andra mot att bli smittade. Det gäller även när du inte har symtom.

Folkhälsomyndigheten har allmänna råd om att vuxna som kan vaccinera sig, men ännu inte gjort det, behöver ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är över 70 år.

Detta gör du genom att hålla avstånd till andra när så är möjligt, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.

Håll avstånd till andra på din arbetsplats när så är möjligt och undvik platser med trängsel, till exempel konserter, nattklubbar och större fester

 

För att följa aktuell information från Folkhälsomyndigheten gå in på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/

Tips för att bedriva ”coronasäker” verksamhet

Tips på digitala mötesverktyg

KONTAKT:

Kontakta ATR vid frågor och funderingar.

Vi vill påminna om detta citat från Folkhälsomyndighetens dokument:

Smittfrihet kan aldrig garanteras, utan risken för smittspridning kan endast minskas genom information och adekvata åtgärder. Om ett tillfälle bedöms vara osäkert ur smittsynpunkt bör verksamhetsansvarig överväga att ställa in aktiviteten, alternativt vidta åtgärder som minskar risken för smitta. Om ett tillfälle upplevs osäkert ur smittsynpunkt för den enskilda individen bör man undvika att delta.