Förlag

Foto från musikteaterföreställningen Törnråz@ av Adam Gardelin

Musikteaterföreställningen Törnråz@ av Adam Gardelin. På bilden Ivar Hildeman som Vincent. Foto Mats W

ATRs förlag

ATRs Förlag arbetar med:

  • Uppföranderättshantering med kontraktsskrivning och avräkning till rättighetsinnehavare
  • ATRs manusbibliotek med utlån av pjäsmanus
  • Bok- och teatersminkförsäljning

ATRs pjäsbibliotek har cirka 6.000 pjäser och musikaler. Utöver dessa pjäser har ATR en mängd gamla folkpjäser och pjäser på originalspråk. Förlaget säljer även teaterlitteratur som kan vara intressant för våra grupper samt teatersmink.

ATRs upphovsrättssubvention

För alla ATRs medlemsföreningar så utgår en upphovsrättssubvention när de spelar upphovsrättsskyddad dramatik.  Subventionen är just nu 50% av uppförandekostnaden, dock maximalt 1 000 kronor per produktion. Subventionen sätts i förhållande till storlek på föreningen. Den sammanlagda subventionen per år kommer att ha ett tak som inte överstiger den medlemsavgift som föreningen betalar in till ATR per år.

Klicka här, för att komma direkt till ATRs Manus/Teatershop