Digitala formulär

Fyll i formuläret direkt här på hemsidan. Det är snabbt och smidigt.

Digitala formulär

För att få era ansökningar och redovisningar till ATRs förlag så tydliga som möjligt, ber vi er att fylla i formuläret direkt här på hemsidan.

Ansökan om uppföranderätt
Hämta formuläret här

Redovisningsformulär till avtal om uppföranderätt
Hämta formuläret här

Redovisningsformulär för allmänt produktionsstöd
Formulär produktionsstöd finns här