Priser

Så mycket kostar det per föreställning

Priserna gäller t.o.m. 31 december 2019
OBS! Lagstadgad moms på 6% tillkommer på priserna

Priser svensk dramatik

 • Pjäser under 60 minuter 704:- per föreställning
 • Pjäser mellan 60-90 min. 901:- per föreställning
 • Pjäser över 90 minuter 1.024:- per föreställning

Professionell medverkande

Om amatörteatergruppen arvoderar regissör, koreograf, scenograf eller kostymtecknare för särskild uppsättning som professionell (d.v.s. den som yrkesmässigt försörjer sig som regissör etc.) utgår föreställningsersättning med följande belopp, oavsett föreställningslängd,

 • till dramatiker 3.078:- per föreställning
 • till översättare 1.931:- per föreställning
 I ATRs manusbibliotek finns ett trettiotal av Dario Fos pjäser.

I ATRs manusbibliotek finns ett trettiotal av Dario Fos pjäser. Den av hans pjäser som enligt ATRs förlags statistik spelats mest under åren är Inte alla tjuvar kommer för att stjäla följd av Målarna känner ingen längtan.

Priser utländsk dramatik

Pjäser under 60 min.

 • till förf 600:-*
 • till översätt 253:-
 • sammanlagt 853:- per föreställning

Pjäser mellan 60-90 min.

 • till förf 600:-*
 • till översätt 357:-
 • sammanlagt 957:- per föreställning

Pjäser över 90 min.

 • till förf 600:-*
 • till översätt 511:-
 • sammanlagt 1.111:- per föreställning

… att låna pjäsmanus från ATRs förlag

Låna hem manus från ATRs pjäsbibliotek. För fem veckors lån betalar du 125 kr. per manus + en portoavgift på 115 kr.
Vid lån av ett manus blir porto-och exp.avgiften 75 kr.
En faktureringsavgift på 25 kr tillkommer om fakturan skickas till annan än postmottagaren.

Medlemsföreningar och de som har serviceavtal betalar 50 kr. per manus + en portoavgift på 115 kr.
Vid lån av ett manus blir porto- och exp.avgiften 75 kr.

En faktureringsavgift på 30 kr tillkommer om fakturan skickas till annan än postmottagaren.
Till vissa musikaler går det att låna ett separat musikmaterial/ klaverutdrag, om ATR förfogar över ett sådant.
Låneavgiften för ett separat musikmaterial/ klaverutdrag är lika mycket som för ett manuslån.

… om man vill spela pjäsen

* Vissa utländska pjäser (främst musikaler och dramatik från England och USA) kostar mer i grundersättning. Om bruttointäkten överstiger 5.000 kr räknas 9% royaltyersättning för taldramatik och 12-16% för musikdramatik. Grundbeloppen är också högre. Till detta kommer då översättningsersättningen.

För musikaler gäller att grupperna måste hyra auktoriserat notmaterial. Kostnaden för detta kan variera från 2 000 kr upp till 25 000 kr beroende på storleken på materialet och hyrtid.
Fråga alltid ATR om villkoren.

ATR subventionerar sina medlemsföreningars uppföranderättskostnader.

För mer information, kontakta förlagsadministratör Anders Stark, tfn 021-470 41 65 (direkt).

Insänd ansökan medför inte automatiskt uppföranderätt.

Här finns formuläret för ansökan av uppföranderätt.