Serviceavtal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erbjudande om serviceavtal

Det är förmånligt och enkelt för skolor och kommunala institutioner att ta del av de tjänster som ATRs Förlag erbjuder. Ett serviceavtal, upprättat mellan ATRs Förlag och lokalavdelningar av studieförbund, folkhögskolor samt kommunala institutioner som kulturskolor, gymnasier etc, ger förmånliga villkor och rabatter vid manuslån och tecknande av uppföranderätt. Serviceavtal gäller kalenderår, innevarande år.

Förmåner

Ett serviceavtal kostar 1100 kr + moms per år och ger följande förmåner: Låna pjäser ur ATRs pjäsbibliotek (fysiskt eller digitalt) samt köpa teatersmink till rabatterade priser. Ingen kontraktsavgift i samband med uppföranderättskontrakt. Tidskriften Teaterforum, 4 nummer per år.
Information och anmälan serviceavtal