STIM

Det här gäller för musik i en föreställning

Om musiken är specialskriven till föreställningen skall ATR kontaktas. ATR kandå teckna avtal för både pjästext och musik. När ni använder musik i andra sammanhang, t.ex. som bakgrundsmusik,i revy, kabaré eller liknande, gäller STIMs regler. Se nedan.

Avtal med STIM

Avtalet ger medlemsföreningar och distrikt inom ATR rätt att i obegränsad omfattning utföra alla de musikaliska verk som STIM har rättigheter till.

Avtalet innebär att medlemsföreningar och distrikt inom ATR varje halvår rapporterar till STIM på särskilda rapportblanketter. Föreningar och distrikt redovisar sedan direkt till STIM den musik som använts under respektive halvår. Frågor om avtalet kan ställas till ATRs kansli och till STIM.

Uppdaterade prislistor med tillhörande villkor
för LIVE, TEATER och REVY

STIM_livemusik_2018-7

STIM_musik_i_teater_staupproduktioner_forelasningar_2018-3

STIM_musik_i_revy_och_dansshow_2018

Adressen till STIM är:

Box 17092, 104 62 Stockholm

Tfn 08-783 88 00

E-post STIM

Även studieförbunden har via Folkbildningsförbundet ett centralt avtal med STIM. Om föreningen samarbetar med ett studieförbund ska den som är huvudarrangör (den i vars bokföring huvuddelen av biljettintäkterna bokförs) rapportera till STIM. Kontakta ert studieförbund för mer information.