Vill du skicka in ditt manus?

OBS! På grund av hög arbetsbelastning, så måste vi dessvärre pausa möjligheten att skicka in nya manus till ATR. Pausen kommer att pågå fram till 1 oktober 2019 och då ni är välkomna att skicka in manus igen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du skrivit ett manus som du vill skicka till oss?

ATRs Förlag och manusbibliotek arbetar främst med att förmedla rättigheter och låna ut manus till amatörteatern och skolteatern i Sverige och även i vissa fall till svensktalande Finland. Vår inriktning är teatermanus och musikaler för användning på scenen. Vi har också publicerat böcker med
teater- och scenkonstinriktning, men detta sker i liten omfattning och framför allt är vi återförsäljare av teaterlitteratur.Vi får cirka 100 obeställda manuskript per år. Vi tar emot manus i digital form, i Word- eller PDF-format, via e-post.

Skicka manus (max 2 st) till: manus@atr.nu Du kan även skicka manus per post till oss. För alla typer av manuskript gäller att vi inte tar ansvar för insända, ej beställda, manuskript. Vi bekräftar inte att vi emottagit manuskriptet. Skicka inte manus i original.

På grund av det stora antalet manuskript kan det ta lång tid för oss att lämna besked. Vår målsättning är att kunna ge besked inom sex månader, även om vi inte alltid kan leva upp till detta. Vi har heller inga möjligheter att ge skriftliga kommentarer eller skrivråd om de manuskript vi refuserar.

Pjäsen – om den antas – skrivs in i ATRs manusbibliotek och lånas sedan ut till olika grupper på begäran.

Två krav har vi för att anta pjäsen i ATRs pjäsbibliotek:

  1. Pjäsen skall vara uppförd vid minst ett tillfälle – alltså ha mött en ensemble och regissör. Bifoga gärna recension och program.
  2. Pjäsen skall vara uppställd tydligt med försättsblad, rollista, sidnumrering o s v.

Uppfyller pjäsen dessa krav läses den av vår dramaturg och ibland även av någon i förlagets referensgrupp. Skicka alltid med kontaktuppgifter och gärna också ett kort följebrev med några upplysningar om dig själv.