Vill du skicka in ditt manus?

OBS! Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot fler manus för tillfället. Vi öppnar upp igen för inskickade manus i januari 2022.

Har du skrivit ett manus som du vill skicka till oss?

ATRs Förlag och manusbibliotek arbetar främst med att förmedla rättigheter och låna ut manus till amatörteatern och skolteatern i Sverige och även i vissa fall till svensktalande Finland. Vår inriktning är teatermanus och musikaler för användning på scenen. Vi har också publicerat böcker med
teater- och scenkonstinriktning, men detta sker i liten omfattning och framförallt är vi återförsäljare av teaterlitteratur. Vi får cirka 100 obeställda manuskript per år. Vi tar emot manus digitalt, i Word- eller PDF-format.

Skicka manus (max 2 st) till: manus@atr.nu Du kan även skicka manus per post till oss. För alla typer av manuskript gäller att vi inte tar ansvar för insända, ej beställda, manuskript. Vi bekräftar inte att vi emottagit manuskriptet. Skicka inte manus i original.

På grund av det stora antalet manuskript kan det ta lång tid för oss att lämna besked. Vi har dessvärre inga möjligheter att ge skriftliga kommentarer eller skrivråd för de manuskript vi refuserar.

Pjäsen – om den antas – skrivs in i ATRs manusbibliotek och lånas sedan ut till olika grupper på begäran.

Två krav har vi för att anta pjäsen i ATRs pjäsbibliotek:

  1. Pjäsen skall vara uppförd vid minst ett tillfälle – alltså ha mött en ensemble och regissör. Bifoga gärna recension och program.
  2. Pjäsen skall vara uppställd tydligt med försättsblad, rollista, sidnumrering o s v.

Uppfyller pjäsen dessa krav läses den av vår dramaturg och ibland även av någon i förlagets referensgrupp. Skicka alltid med kontaktuppgifter och gärna också ett kort följebrev med några upplysningar om dig själv.