Ansökan om serviceavtal

För lokala studieförbund, folkhögskolor samt kommunala institutioner

Det är förmånligt och enkelt för skolor och kommunala institutioner att ta del av de tjänster som ATRs Förlag erbjuder.

Ett serviceavtal, upprättat mellan ATRs Förlag och lokalavdelningar av studieförbund, folkhögskolor samt kommunala institutioner som kulturskolor, gymnasier etc, ger förmånliga villkor och rabatter vid manuslån och tecknande av uppföranderätt. För er som lånar pjäser och spelar teater är ett serviceavtal mycket förmånligt.

Erbjudande om Serviceavtal i korthet
Gäller för lokal avdelning av studieförbund, för folkhögskolor, samt för kommunala institutioner som kulturskolor, gymnasier, etc.

Kostar 1100 kr + moms/per år och ger följande förmåner:

• Låna pjäser ur ATRs pjäsbibliotek (fysiskt eller digitalt) samt köpa teatersmink till rabatterade priser.

• Ingen kontraktsavgift i samband med uppföranderättskontrakt.

• Tidskriften Teaterforum, en årsprenumeration.

• ATRs digitala nyhetsbrev.

Om uppgifterna nedan ändras, var vänlig att kontakta Nitja Ekholm på ATR, tfn 021-470 41 63, E-post

För mer information om serviceavtalet kontakta:
Amatörteaterns Riksförbund, ATR
Box 1194, 721 29 Västerås
Tfn 021-470 41 60 (vxl), fax 021-470 41 69
E-post
ATRs hemsida

I anteckningsrutan nedan vill vi ha namn och telefonnummer på godkända manusbeställare.

  Anteckningar
  Serviceavtal tecknas mellan ATR och
  Leveransadress
  Faktureringsadress (om annan än leveransadressen)
  Fakturareferens
  Kontaktpersonens namn
  Telefon
  E-post
  Ort och datum
  Undertecknat av