Ansökan om uppföranderätt

Observera att insänd ansökan inte automatiskt medför uppföranderätt. Rättigheter har ni när ni får kontraktet och när båda parter har undertecknat detsamma. Ofullständig ansökan behandlas ej.

För musikaler, skall auktoriserat notmaterial hyras. Notmaterialet levereras efter att kontrakt är undertecknat. Kostnaden för detta kan variera från 2.000 kr upp till 25.000 kr beroende på storlek på materialet och hyrtid. Leveranstid är ca. sex veckor.

VIKTIG INFO!

ATR har med anledning av ett extra stöd från kulturrådet höjt subventionen så att den kommer att gälla 50% av den totala kostanden, dock max 5 000 kr (istället för 1 000 kr). Detta kommer att gälla alla medlemsföreningar, oavsett vilken medlemsavgift som föreningen har betalat in till ATR.
Denna förstärkning kommer att gälla de kontrakt som redan har tecknats eller som tecknas  senast den 30 juni 2021. Produktionerna ska redovisas senast den 10 december 2021. 

Se uppgifter gällande musik längre ner på formuläret.

  Originalets titel:
  Svensk titel:
  Författare/dramatisering:
  Ev. översättare/bearb.:
  Kompositör:
  Förening/skola/distrikt:
  Antal medverkande:
  Organisationsnummer:
  Adress dit kontrakt ska skickas:
  Postnummer/ort:
  Telefon alt. mobiltelefon dagtid:
  Mobiltelefon:
  E-postadress*:
  Ansvarig ledare:

  Är du medlem i en ATR-ansluten förening?: JaNej

  Ansluten till annan organisation?: JaNej

  Serviceavtal med ATR?: JaNej

  I vilket område och lokal ska skådespelet uppföras:
  Fr.o.m.:
  T.o.m.:

  Medverkar professionella?: JaNej

  Om ja, i vilka funktioner?:
  Anteckningar:

  Annonseras föreställningarna?: JaNej

  Antal åskådarplatser:
  Antal föreställningar:
  Biljettpris:
  För hur stor orkester önskar ni hyra material?:
  När önskar ni notmaterialet?: