Ansökan om uppföranderätt

Observera att insänd ansökan inte automatiskt medför uppföranderätt. Rättigheter har ni när ni får kontraktet och när båda parter har undertecknat detsamma. Ofullständig ansökan behandlas ej.

För musikaler, skall auktoriserat notmaterial hyras. Notmaterialet levereras efter att kontrakt är undertecknat. Kostnaden för detta kan variera från 2.000 kr upp till 25.000 kr beroende på storlek på materialet och hyrtid. Leveranstid är ca. sex veckor.

Se uppgifter gällande musik längre ner på formuläret.

  Originalets titel:
  Svensk titel:
  Författare/dramatisering:
  Ev. översättare/bearb.:
  Kompositör:
  Förening/skola/distrikt:
  Antal medverkande:
  Organisationsnummer:
  Adress dit kontrakt ska skickas:
  Postnummer/ort:
  Telefon alt. mobiltelefon dagtid:
  Mobiltelefon:
  E-postadress*:
  Ansvarig ledare:

  Är du medlem i en ATR-ansluten förening?: JaNej

  Ansluten till annan organisation?: JaNej

  Serviceavtal med ATR?: JaNej

  I vilket område och lokal ska skådespelet uppföras:
  Fr.o.m.:
  T.o.m.:

  Medverkar professionella?: JaNej

  Om ja, i vilka funktioner?:
  Anteckningar:

  Annonseras föreställningarna?: JaNej

  Antal åskådarplatser:
  Antal föreställningar:
  Biljettpris:
  För hur stor orkester önskar ni hyra material?:
  När önskar ni notmaterialet?: