Ansökan om föreningsmedlemskap i ATR

För mer information om vad medlemskap i ATR innebär för en amatörteaterförening, kontakta Nitja Tapper på ATRs kansli, tfn 021-470 41 63.

Så mycket kostar det för medlem i ATR-förening
Barn: 0 – 12 år, 0 kr (medlemstidning ingår ej)
Ungdom: 13 – 25 år, 60 kr
Vuxen: 26 år och uppåt, 80 kr

Maxavgift för stora föreningar
Maxavgift per förening 9750 kr. De avgifter som överstiger maxbeloppet återbetalas till föreningen. Medlemsavgiften gäller för innevarande år.

Förening/skola/distrikt
Adress/Box
Postnummer och ort
Besöksadress
Antal medlemmar
Organisationsnummer
Plusgiro/bankgiro

Kontaktperson
Namn
Efternamn
Personnr/år/mån/dag
Adress
Postnummer/ort
Telefon alt. mobiltelefon dagtid
Mobiltelefon
E-postadress*
Ansvarig ledare
Ort och datum