Ansökan om föreningsmedlemskap i ATR

För mer information om vad medlemskap i ATR innebär för en amatörteaterförening, kontakta Nitja Tapper på ATRs kansli, tfn 021-470 41 63.

Så mycket kostar det för medlem i ATR-förening
Barn: 0 – 12 år, 0 kr (medlemstidning ingår ej)
Ungdom: 13 – 25 år, 60 kr
Vuxen: 26 år och uppåt, 80 kr

Maxavgift för stora föreningar
Maxavgift per förening 9750 kr. De avgifter som överstiger maxbeloppet återbetalas till föreningen. Medlemsavgiften gäller för innevarande år.

  Förening/skola/distrikt
  Adress/Box
  Postnummer och ort
  Besöksadress
  Antal medlemmar
  Organisationsnummer
  Plusgiro/bankgiro

  Kontaktperson
  Namn
  Efternamn
  Personnr/år/mån/dag
  Adress
  Postnummer/ort
  Telefon alt. mobiltelefon dagtid
  Mobiltelefon
  E-postadress*
  Ansvarig ledare
  Ort och datum