Redovisning uppföranderätt

Redovisningsblankett till avtal om uppföranderätt

Senast tio dagar efter det att enskild föreställning hållits eller sammanhängande spelperiod avslutats skall föreningen redovisa detta till ATRs förlag (adress nedan). Förlaget fakturerar därefter föreningen.

Medlemsföreningar inom Amatörteaterns Riksförbund, ATR, har rätt till subventionering av uppföranderätten. Subventionen erhålls endast om föreningen garanterar att de medverkande i uppförandet av detta verk alla är medlemmar i ATR.

ATRs upphovsrättssubvention

På grund av ATRs försämrade ekonomi har styrelsen beslutat att sänka den upphovsrättssubvention som ges till våra medlemsföreningar när de spelar upphovsrättsskyddad dramatik. Nuvarande subvention är 50 % av uppförandekostnaden, dock maximalt 2 000 kronor per produktion. Den nya subventionen kommer att bli 50 % av uppförandekostnaden, dock maximalt 1 500 kronor per produktion. Dessutom kommer subventionen sättas i förhållande till storlek på föreningen. Den sammanlagda subventionen per år kommer att ha ett tak som inte överstiger den medlemsavgift som föreningen betalar in till ATR per år. Förändringen kommer införas från och med 1 januari 2017. Vi beklagar förändringen men bidraget från Kulturrådet har inte skrivits upp på länge och har blivit alltmer urholkat.

Institutioner med serviceavtal betalar ingen kontraktsavgift.

  Förening/skola/distrikt:
  Är du medlem i en ATR-ansluten förening?: JaNej

  Har din skola/kulturskola serviceavtal med ATR: JaNej

  Kontraktsnummer: *
  Svensk titel:
  Fakturaadress:
  Fakturan skickas som PDF till epostadress:
  Föreställningsdatum:
  Totalt antal föreställningar:
  Publikantal:
  Biljettpris:
  Ange bruttointäkter om det krävs enligt kontraktet:
  Övrigt:

  * = Obligatorisk uppgift