Redovisningsblankett för allmänt produktionsstöd

För medlemsföreningar inom ATR

Allmänt produktionsstöd utbetalas till icke uppföranderättsbelagda produktioner, egenskapat material eller klassiker (som är fria från uppföranderättskostnader).

Ett fast belopp, 1000 kronor per produktion, utbetalas till föreningen, en gång per halvår. Om det dock visar sig att det redovisas fler produktioner än ATR har medel till, kommer det budgeterade beloppet att fördelas lika mellan sökta produktioner.

För att förening med egenskapat material ska erhålla stödet måste speltiden vara minst 30 minuter.
Manus insändes vid bidragsrekvisition.

Blanketten skickas snarast efter premiär till ATR.

ATR, Box 1194, 721 29 Västerås
Frågor om produktionsstödet besvaras av Nitja Ekholm, E-post

Förening/skola/distrikt
Adress/Box
Postnummer/ort
Yrke/titel
Uppsättningens titel
Författare
Föreställningens längd
Föreställningsdatum
Totalt antalföreställningar
Uppskattat publikantal
Föreningens Plusgiro/bankgiro
Underskrift