Redovisningsblankett för allmänt produktionsstöd

För medlemsföreningar inom ATR

Allmänt produktionsstöd utbetalas till icke uppföranderättsbelagda produktioner, egenskapat material eller klassiker (som är fria från uppföranderättskostnader).

Ett fast belopp, 1000 kronor per produktion, utbetalas till föreningen, en gång per halvår. Om det dock visar sig att det redovisas fler produktioner än ATR har medel till, kommer det budgeterade beloppet att fördelas lika mellan sökta produktioner.

Utökat stöd under hösten 2021!
Under perioden den 1 september – den 31 december 2021 höjs bidraget till 3000 kr per produktion. Om det dock visar sig att det redovisas fler produktioner än ATR har medel till, kommer det budgeterade beloppet att fördelas lika mellan sökta produktioner. Ansökan för det utökade stödet ska ske innan 31 december 2021.

För att förening med egenskapat material ska erhålla stödet måste speltiden vara minst 30 minuter.
Manus insändes vid bidragsblanketten.

OBS!! Blanketten skickas snarast efter premiär till ATR. Detta bidrag går alltså inte att söka i förväg utan först efter att premiären varit.

ATR, Box 1194, 721 29 Västerås
Frågor om produktionsstödet besvaras av Nitja Tapper, E-post

  Förening/skola/distrikt
  Adress/Box
  Postnummer/ort
  Yrke/titel
  Uppsättningens titel
  Författare
  Föreställningens längd
  Föreställningsdatum
  Totalt antalföreställningar
  Uppskattat publikantal
  Föreningens Plusgiro/bankgiro
  Underskrift