Internationellt & nationellt

Här samlar vi våra internationella och nationella samarbeten!

Internationellt

FSU – Finlands svenska ungdomsförbund
FSU bevakar ungdomsföreningsrörelsens intressen och skapa förutsättningar för en dynamisk ungdomsföreningsverksamhet i Svenskfinland. FSU jobbar med och för intressebevakning, information, service, rådgivning, projektverksamhet, nationellt-, nordiskt- och internationellt samarbete. Bland verksamhetsformerna hör Teaterkalaset för barn till de populäraste evenemangen. Förbundet samlar landets svenskspråkiga ungdom kring gemensamma strävanden och verkar för deras trivsel och trygghet. Dessutom vill FSU utveckla ungdomarnas sociala färdigheter, skapa en ökad medborgarfostran och ett större samhällsansvar, erbjuda medlemmarna attraktiv och lämplig fritidssysselsättning och förståelse för internationella och humanitära strävanden. Förbundet främjar ett aktivt demokratiskt medborgarskap och stärker samt förkovrar den finlandssvenska identiteten, kulturen och sammanhållningen. FSU försöker stöda de svenskspråkiga ungdomarnas självständighetsprocess och samla dem kring gemensamma kulturella strävanden.

Om att resa internationellt

 

 

 

En guide för internationellt amatörteaterutbyte.
Häftet innehåller goda tips och råd till både de som ska ut och resa och de som ska ta emot gäster.
Utgivningsår:2006
Häfte, 33 sidor.

 

 

 

 

 

 

 

Nationellt

Svenska ASSITEJ
Svenska ASSITEJ är en plattform för alla som arbetar med eller har intressen i scenkonst för barn och unga i Sverige. ASSITEJs medlemmar utgörs av skådespelare, regissörer, scenografer och dramatiker, såväl som teatergrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar. De arbetar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga, samt genom att arrangera utbyten, gästspel och förmedla kontakter.