Dramatiker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramawebben


Dramawebben är en digital resurs som vänder sig till forsknings- och utbildningsvärlden, teatrar och en intresserad allmänhet. På webbplatsen finns en katalog över svensk upphovsrättsligt fri dramatik från 1600-talet fram till modern tid. För närvarande omfattar katalogen ca 500 pjäser i olika fulltextversioner. Under den kommande treårsperioden (2012-2014), som finansieras av Vetenskapsrådet, kommer en infrastruktur att byggas upp och en ny textversion, eDrama att publiceras som möjliggör sökningar i dramatexterna.

Läs pjäser i fulltext på Dramawebben

Inspireras av dramatikernas egna hemsidor


Börje Lindström – poet och dramatiker
Isa Schöier. Dramatiker och skrivarpedagog
En länksamling för dramaturgi
Jan Peder Forsberg
Malin Axelsson
De nordiska dramatikerförbundens gemensamma hemsida.

 

Dramaturgi


En länksamling för dramaturgi

 

Länk 2018


Länk ger skolor och unga ensembler möjlighet att spela nyskriven dramatik!
Här följer en kort beskrivning av de fem beställde verk som tillsammans med ett översatt verk utgör urvalet av pjäserna i Länk 2018. 
Länk 2018

 

Den Unga Scenen, Finlands motsvarighet till svenska Länk


Den Unga Scenen är ett finskt, tvåspråkigt och mångårigt projekt som sammanför och ger unga amatörer i teatergrupper, skolor och andra läroanstalter möjlighet att arbeta tillsammans med professionella teatrar och dramatiker.
Finlands motsvarighet till Svenska Länk