ATRs historia

Tidslinje ATR 40 år, 1977 – 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRs historia

Tidslinjen ATR 40 år 2017

Amatörteater har spelats i alla tider. Gunnar Ollén skriver i sin bok ”Svensk Amatörteaterhistoria” att man kan söka amatörteaterns ursprung i uråldriga magiska riter liksom i barnens lek. Amatörteatern utvecklades vidare i 1800-talets folkrörelser och fick egna scener genom arbetar- och nykterhetsrörelsen.

På 1930-talet gjordes flera försök att bilda en självständig organisation för amatörteatern.
1956 startade Einar Bergvin Norrby Teater i Fagersta och under 1960-talet byggde han upp Teaterforum.
1964 var Einar Bergvin med om att bygga upp Teaterforum som riksorganisation för den ickeprofessionella teatern i Sverige. Teaterforum var en föregångare till det ATR som finns idag.
1968 gavs första numret av Teaterforum ut; ett tresidigt, stencilerat informationsblad.
Tidskriften Teaterforum är en periodisk tidskrift som skickas ut som posttidning för 51:e året 2018.