ATRs historia

Så började det

Amatörteater har spelats i alla tider. Gunnar Ollén skriver i sin bok ”Svensk Amatörteaterhistoria” att man kan söka amatörteaterns ursprung i uråldriga magiska riter liksom i barnens lek. Amatörteatern utvecklades vidare i 1800-talets folkrörelser och fick egna scener genom arbetar- och nykterhetsrörelsen.

 

Tidslinjen ATR 40 år 2017