Kongressen 2022

ATR KALLAR DIG TILL

  • ATRs föreningar, distrikt och medlemsorganisationer
  • 28-29 maj 2022
  • Gottsunda, Uppsala. I samarbete med Gottsunda Dans & Teater.
  • Anmäl dig här! Tänk på att om du ska vara ombud så måste fullmakten vara ATR tillhanda senast 7 maj 2022

Läs hela inbjudan här!

Kongresshandlingar-2022

Amatörteaterns Riksförbund, ATR, hälsar er varmt välkomna till kongress den 28–29 maj.
Kongressen kommer äga rum i samarbete med Gottsunda Dans & Teater i Uppsala, adress: Valthornsvägen 11, Gottsunda Centrum.

Vi kommer genomföra de vanliga kongressförhandlingarna med utrymme för att mötas och diskutera förbundets framtid. Det kommer även genomföras workshops och andra aktiviteter under kongressen –programmet är under arbete. Preliminärt kommer förhandlingarna äga rum från kl. 10.00 – 17.00 den 28 maj och kl. 10.00 – 12.00 den 29 maj.

I år är det första gången på ett tag som vi arrangerar kongressen som ett fristående evenemang. Vi kommer alltså kunna fördjupa oss och fokusera kring förbundets organisatoriska utveckling.

Kongressens information och program kommer läggas upp kontinuerligt här på hemsidan.

Deltagande på kongressen är gratis. I år kommer vi även kunna bekosta ombudens mat och fika under kongressen och vi kommer kunna ge ett boende/ resebidrag på 500 kr per ombud (max två ombud per förening).

Kom och var delaktig, utnyttja din demokratiska rätt, kom och driv frågor som du och din förening tycker är viktiga! Motioner till kongressen ska vara förbundets kansli tillhanda senast fredag den 1 april 2022.

Varje medlemsförening och ansluten riksorganisation som erlagt fastställd medlemsavgift har rätt att delta i kongressen med två ombud. Enskilda medlemmar och hedersmedlemmar är naturligtvis välkomna tillkongressen.

Välkomna!

ATRs förbundsordförande
Thomas Dahlberg


Info från valberedningen

Styrelsen i ATR verkar för det syfte som är fastställt i stadgarna och den verksamhetsplan som kongressen bestämmer. Enligt styrelsens arbetsordning har den minst fyra ordinarie sammanträden årligen där styrelsen träffas fysiskt (detta har inte kunnat uppfyllas under verksamhetsperioden på grund av pandemin). Arbetet är svårt att tidsbestämma men tar ca. 10 timmar i månaden i snitt. Under 2020/2021 hade styrelsen 15 styrelsemöten, varav tre fysiska möten. Styrelsemötena äger företrädesvis rum på helger men kortare möten, i regel 2 timmar, kan ske på vardagar kvällstid beroende på vad som passar styrelsemedlemmarna. Styrelseledamöter ersätts för resor och uppehälle i samband med styrelsemöte. Ordförande arvoderas med ett basbelopp per år.

Inför ATRs kongress 2022 har valberedningen likt 2020 en digitaliserad kandideringsprocess. Det innebär att du som är intresserad av att kandidera till ett förtroendeuppdrag inom ATR gör så genom att fylla i kandidatursformuläret senast den 10 april. Det är valberedningens uppgift att lämna ett förslag till kongressen på styrelse och revisorer, men det är kongressen som beslutar vilka personer de vill välja till uppdragen. Alla som kandiderar kommer att i text presenteras för ATRs kongress. Oavsett om de ingår i valberedningens förslag eller ej. Texten kommer att baseras på kandidaturen i formuläret. De som drar tillbaka sin kandidatur kommer inte att presenteras för ATRs kongress. Valberedningen har inte i uppgift att föreslå ny valberedning. Kandidaturerna till valberedningen kommer oredigerat att presenteras för kongressen i sin helhet.

Länk till kandidatursformuläret https://forms.gle/du3h6pgtSwhPcXCQ8

Vill du nominera någon annan? Tipsa personen i fråga om att fylla i formuläret! Eller maila namn, det uppdrag du har i åtanke och mailadress på personen till valberedningen så kan vi ta kontakt och be personen fylla i formuläret.

Inte medlem ännu? Bli medlem här!

Vid frågor, tveka inte att höra av dig till ATRs valberedning. Den består av:
Charly Wassberg Borbos, Stockholm (sammankallande)
Christina Gutiérrez Malmbom, Växjö
Ingvar Rimshult, Norrtälje
Rod Cansby, Hallsberg

Du når oss på mail: valberedning@atr.nu