Konsulenter

Amatörteaterkonsulenter och länsregissörer

Halland
Ika Nord, Teaterkonsulent
Hallands Bildningsförbund
Dragvägen 26
302 42 Halmstad
Tfn 035-17 77 70 (vxl)
E-post
Hallands Bildningsförbunds hemsida

Västerbotten
Lillemor Skogheden, Amatörteaterkonsulent
Västerbottensteatern
Nordlanderg. 1
931 33 Skellefteå
Tfn 0910-71 56 06
E-post
Västerbottensteaterns hemsida

Västernorrlands län
Iso Porovic, Länsregissör
Teater Västernorrland
Norra Järnvägsgatan 8
852 31 Sundsvall
Tfn 060-658 54 07
E-post
Teater Västernorrlands hemsida

Västmanlands län
Ingegerd Svednell, Amatörteaterkonsulent
Västmanlands Teater
Slottsgatan 11
722 11 Västerås
Tfn 021-470 41 08
E-post
Västmanlands Teaters hemsida

Örebro län
Tina Ruth, Teaterkonsulent

Föreningarnas hus
Slottsgatan 13A
703 61 Örebro

Tfn 070-721 21 98
E-post
Örebro Läns Bildningsförbunds hemsida