Personal

ATRs kansli – vår expertis

 

 

 

 

 

Anders Stark
Förlagsadministratör
021-470 41 65
E-post

 • Vägleder dig juridiskt kring pjäskontrakt, priser och regler kring upphovsrätt
 • Skriver uppföranderättskontrakt enligt rådande avtal, utifrån din ansökan och fungerar som kontaktperson mellan dig och rättighetsinnehavarare
 • Fakturerar din förening för uppföranderättskostnaderna efter spelperiodens slut och ansvarar för att ersättningen når fram till de som äger rättigheterna
 • Hjälper dig att hitta manus när du söker pjäs eller musikal
 • Guidar dig när du ska redovisa till Stim för musikinslag i föreställningar

 

 

 

 


Alexis Quiroz
Kommunikatör
021-470 41 64
E-post

 • Ger tips om hur du kan öka din spridning på sociala medier
 • Bidrar med praktiska råd om formgivning på affischer, broschyrer och övriga trycksaker
 • Kan skriva och publicera artiklar om din förening och era föreställningar i medlemstidningen Teaterforum och på ATR:s hemsida
 • Vägleder och tipsar dig om olika marknadsföringskanaler och nya vägar att nå ut till ny och befintlig målgrupp

 

 

 

 

 

Isa Schöier
Dramaturg
Isas hemsida
E-post

 • Hjälper dig att hitta manus som matchar din grupp och dina konstnärliga visioner
 • Vägleder dig igenom Sveriges största manusbibliotek med över 6000 titlar
 • Tar emot och läser nyskrivna manus och beslutar, tillsammans med referensgrupp, om publicering i pjäsbiblioteket
 • Konstnärlig utveckling – hänvisar dig till kompetensutvecklande kurser, referensböcker, och dramatiska verk
 • Ger råd och tips till dig om upplägg inom manusskrivande och konstnärliga processer

 

 

 

 

 

Mats Wenlöf
Verksamhetschef
021-470 41 61, 070-6036 619
E-post

 • Vägleder och utvecklar din förening vid omorganisering, föreningsbildning och medlemsdemokrati. Ger råd och stöd vid eventuella konflikter i föreningen
 • Besvarar praktiska och juridiska frågor kring anställningsavtal och övriga personalfrågor
 • Vägleder dig och tipsar om olika bidrag och projektansökningar
 • Ger tips om kompetensutveckling och utbildning
 • Utökar ditt kontaktnät genom att länka ihop dig med potentiella samarbetspartners

 

 

 

 

 

Mona Lundin
Förlagskanslist
021-470 41 60
E-post

• Vägleder dig igenom Sveriges största manusbibliotek med över 6000 titlar
• Beställer hem manus som du efterfrågar
• Tipsar om rätt teatersmink utifrån syfte och behov
• Kan ge bra boktips inom teaterlitteratur och scenkonst
• Ser till att din beställning skickas till dig

 

 

 

 

 

Nitja Tapper
Ekonomi- och medlemsadministratör
021-470 41 63
E-post

• Vägleder dig i ATRs webbaserade medlemssystem ArcMember – allt från att uppdatera medlemsuppgifter till att göra utskick
• Skapar och skickar ut medlemsfakturor till dina föreningsmedlemmar
• Stöttar och ger råd till medlemmar i alla möjliga frågeställningar

 

Samar Jabri
Projektledare
021-470 41 69
E-post

 

 


Stina Elg
Föreningskonulent
021-470 41 66
E-post