Personal

ATRs kansli

 

Mats Wenlöf
Verksamhetschef
021-470 41 61, 070-6036 619
E-post

 

 • Ger råd om bidrags- och projektansökningar
 • Tipsar om kompetensutveckling och utbildning
 • Stöttar vid föreningsbildande och omorganisering
 • Ger råd och stöd vid eventuella konflikter i föreningen
 • Besvarar praktiska/juridiska anställnings- och personalfrågor

 

Nitja Tapper
Ekonomi- och medlemsadministratör
021-470 41 63
E-post

 

 • Hjälper dig i frågor kring ATRs webbaserade medlemssystem ArcMember
 • Uppdaterar medlemsuppgifter och sänder ut information
 • Skapar och skickar ut medlemsfakturor till dina föreningsmedlemmar
 • Stöttar och ger råd till medlemmar i alla möjliga frågeställningar

 

Anders Stark
Förlagsadministratör
021-470 41 65
E-post

 

 • Hjälper dig att hitta rätt manus när du söker en pjäs eller musikal
 • Vägleder dig juridiskt kring pjäskontrakt, priser och regler kring upphovsrätt
 • Skriver uppföranderättskontrakt enligt rådande avtal, utifrån din ansökan
 • Fungerar som kontakt mellan dig och rättighetsinnehavarare
 • Fakturerar uppföranderättskostnader, ser till att ersättningen når rättighetsinnehavare
 • Guidar dig när du ska redovisa till Stim för musikinslag i föreställningar
 • Intervjuar dig och din förening i Amatörteaterpodden.

 

Mona Lundin
Förlagskanslist
021-470 41 60
E-post

 

 • Har koll på Sveriges största manusbibliotek med över 6000 titlar
 • Beställer hem pjäsmanus som du efterfrågar
 • Tipsar om rätt teatersmink utifrån syfte och behov
 • Kan ge bra boktips inom teaterlitteratur och scenkonst
 • Ser till att din beställning skickas till dig

 

Alexis Quiroz
Kommunikatör
021-470 41 64
E-post

 

 • Ger tips om hur du kan öka din spridning på sociala medier
 • Bidrar med praktiska råd om formgivning på affischer, broschyrer och övriga trycksaker
 • Skriver och publicerar artiklar om din förening i Teaterforum och på ATR:s hemsida
 • Tipsar dig om marknadsföringskanaler och nya vägar att nå ut till ny och befintlig målgrupp
 • Klipper och distribuerar Amatörteaterpodden

 

Isa Schöier
Dramaturg
Isas hemsida
E-post

 

 • Hjälper dig att hitta manus som matchar din grupp och dina konstnärliga visioner
 • Vägleder dig igenom Sveriges största manusbibliotek med över 6000 titlar
 • Tar emot och läser nyskrivna manus och beslutar, tillsammans med referensgrupp, om publicering i manusbiblioteket
 • Konstnärlig utveckling – hänvisar dig till kompetensutvecklande kurser, referensböcker, och dramatiska verk
 • Ger råd och tips till dig om upplägg inom manusskrivande och konstnärliga processer